• Realizátorom dvoch edukačno-tvorivých dielní pod názvom Čaro hliny v rámci projektu Vzdelávacie aktivity v Galantskom regióne bude Galantské osvetové stredisko.
  • V poradí 9. ročník tvorivých umeleckých dielní a výstavy pod názvom Stretnutie vo farbách umožní rozvíjať podmienky pre vzdelávanie a prezentáciu tvorivých umeleckých zručností seniorov z Galantského regiónu.
  • V záložke Záujmová umelecká činnosť si môžete stiahnuť nové propozície súťaží na rok 2021. Tešíme sa na spoluprácu s vami a prajeme vám veľa úspechov!
  • Galantské osvetové stredisko spolu s partnermi zrealizovali 17. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže, ktorá nesie názov Proti škodlivým závislostiam bez hraníc. Výber diel zo súťaže si môžete pozrieť prostredníctvom virtuálnej prehliadky.
  • Galantské osvetové stredisko vyhodnotilo novú výtvarnú, fotografickú a literárnu súťaž pre deti a mládež pod názvom Krásy našej prírody. Srdečne vás pozývame na prehliadku!
  • Galantské osvetové stredisko ako partner Ligy proti rakovine podporuje Deň narcisov 2021. Pomôžme spoločne ľuďom, ktorí to potrebujú. Ďakujeme!
  • Galantské osvetové stredisko zrealizovalo v dňoch 2. - 4. júna 2021 okresné kolá postupovej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy pod názvom „Čaro slova“.
  • Galantské osvetové stredisko bude konať dňa 9. júna 2021 workshop pre kronikárov - KRONIKA, z cyklu Vzdelávacie aktivity v Galantskom regióne.
  • Prinášame vám virtuálnu prezentáciu postupujúcich prác z výtvarnej súťaže detí a mládeže zameranej na národnú históriu Gorazdovo výtvarné Námestovo.
  • Galantské osvetové stredisko vás pozýva na prehliadku postupujúcich výtvarných prác zo súťaže Žitnoostrovské pastelky 2021.