• Galantské osvetové stredisko v spolupráci s Oddelením spoločenských služieb Mestského úradu v Galante zorganizovali dna 17. mája 2019 vzdelávacie podujatia pre žiakov základných škôl z mesta Galanta.
  • V priestoroch Mestského úradu v Galante sa v dňoch 3. až 31. mája 2019 koná výstava fotografií Rudolfa Bazsalovicsa, ktorú pripravilo Galantské osvetové stredisko. Srdečne vás pozývame na výstavu!
  • Dňa 23. mája 2019 sa v priestoroch Mestského úradu v Galante uskutoční slávnostná vernisáž a vyhodnotenie 15. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže detí a mládeže Proti škodlivým závislostiam bez hraníc.
  • V záložke Záujmová umelecká činnosť si môžete stiahnuť nové propozície súťaží na rok 2019. Tešíme sa na spoluprácu s vami a prajeme vám veľa úspechov!
  • Aj v tomto roku prezentovali svoje nadanie žiaci špeciálnych základných škôl okresu Galanta v rámci výtvarnej súťaže pod názvom „Ja a naša história“. Galantské osvetové stredisko pripravilo dňa 3. mája 2019 vyhodnotenie už 19. ročníka spoločných výtvarných súťaží.
  • Z iniciatívy Trnavského samosprávneho kraja, v spolupráci s mestom Galanta a pod organizačným zabezpečením Galantského osvetového strediska sa už po dvanástykrát uskutočnil v Galante v rámci Dňa Zeme symbolický akt výsadby stromu.
  • Galantské osvetové stredisko uskutočnilo v dňoch 9. – 24. apríla 2019 výstavu pod názvom Krehká krása kraslíc, ktorá bola inštalovaná vo vestibule Mestského úradu v Galante.
  • Krajská postupová súťaž Divertimento musicale sa konala dňa 7. apríla 2019 v reprezentatívnych priestoroch Renesančného kaštieľa v Galante.
  • Dňa 4. apríla 2019 sa v bábkovej sále Mestského kultúrneho strediska v Galante konalo tradičné podujatie z oblasti zdravotnej výchovy a zdravého životného štýlu pod názvom Zdravý život - zdravotná osveta pre obyvateľov.
  • Okresné kolo vedomostnej súťaže z oblasti astronómie M. R. Štefánik a astronómia - Čo vieš o hviezdach? sa uskutočnila dňa 1. apríla 2019 v priestoroch Galantského osvetového strediska.