• Galantské osvetové stredisko organizuje dňa 28. júna 2018 už tretí ročník workshopov pre kronikárov pod názvom KRONIKA 2018.
  • Galantské osvetové stredisko organizuje v dňoch 25. - 26. júna a 2. - 3. júla 2018 druhý ročník tvorivých podujatí venovaných seniorom pod názvom Aktívne starnutie.
  • Galantské osvetové stredisko a DDS Za šecki drobné vás pozývajú na divadelné predstavenie pod názvom Jurko, ktoré sa bude konať dňa 25.6.2018 v MsKS Galanta. Srdečne vás pozývame!
  • Galantské osvetové stredisko uskutoční dňa 20. júna 2018 tradičné podujatie s protidrogovým zámerom pre deti pod názvom Drogám povedz nie!
  • V dňoch 25. mája až 3. júna 2018 sa v Kultúrnom dome v Eliášovciach uskutočnila výstavná prezentácia diel piatich členov Klubu výtvarníkov Galantská paleta.
  • V priestoroch Inovatechu v Sládkovičove sa uskutočnila v dňoch 9. - 31. mája 2018 výstava diel z tvorby Adriany Decsiovej.
  • V rámci podujatí zameraných na prevenciu sociálnopatologických javov zrealizovalo Galantské osvetové stredisko v spolupráci s Mestským úradom v Galante vzdelávacie podujatia pre mládež základných škôl z mesta Galanta.
  • V priestoroch Mestského úradu v Galante sa v mesiaci máj uskutočnila výstava prác zo 14. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže detí a mládeže Proti škodlivým závislostiam bez hraníc.
  • Galantské osvetové stredisko vás pozýva v dňoch 3. mája až 9. júna 2018 na výstavu malieb insitných výtvarníkov z Kovačice, ktorá sa koná v Renesančnom kaštieli v Galante.
  • Galantské osvetové stredisko zrealizovalo prvú autorskú výstavu fotografií Petra Dužeka pod názvom Prechádzky, ktorá sa konala od 2. do 21. mája 2018 v priestoroch Mestského úradu v Galante.