• Galantské osvetové stredisko vyhlásilo v roku 2022 jubilejný XX. ročník celoslovenskej súťaže a prehliadky neprofesionálnej fotografickej tvorby s medzinárodnou účasťou, ktorá sa realizuje názvom Digitfoto Galanta.
  • Galantské osvetové stredisko bolo v rámci nášho regiónu realizátorom tradičnej, prestížnej a medzi autormi veľmi obľúbenej fotografickej súťaže AMFO.
  • Galantské osvetové stredisko v spolupráci požičovňou svadobných šiat pripravili v mesiaci júl až september 2022 netradičnú výstavnú prezentáciu pod názvom Dobové svadobné šaty. Srdečne vás pozývame na prehliadku!
  • Galantské osvetové stredisko vyhodnotilo 2. ročník výtvarnej, fotografickej a literárnej súťaže detí a mládeže pod názvom Krásy našej prírody. Srdečne vás pozývame na prehliadku!
  • Galantské osvetové stredisko organizuje v dňoch 4. a 7. júla 2022 tvorivé dielne pod názvom Čaro hliny - kultúrne dedičstvo našich predkov. Účastníci budú mať možnosť zoznámiť sa s hlinou ako tradičným zaujímavým kreatívnym materiálom.
  • V záložke Záujmová umelecká činnosť si môžete stiahnuť nové propozície súťaží na rok 2022. Tešíme sa na spoluprácu s vami a prajeme vám veľa úspechov!
  • Galantské osvetové stredisko uskutočnilo kultúrno-spoločenské podujatie Jubilujúca Galanta pri príležitosti 785. výročia 1. písomnej zmienky o meste Galanta.
  • Galantské osvetové stredisko bolo v rámci podpory hudobného umenia a autorskej tvorby v roku 2022 za Trnavský kraj realizátorom krajského kola 23. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky autorskej populárnej hudby pod názvom Kontakt.
  • Dňa 26. júna 2022 sa v parku pri Neogotickom kaštieli v Galante uskutoční koncert vynikajúcej speváčky Jany Orlickej so skupinou, ktorý bude venovaný 100. výročiu narodenia argentínskeho skladateľa Astora Piazzollu. Srdečne vás pozývame!
  • Galantské osvetové stredisko v spolupráci s mestom Galanta - Oddelením spoločenských služieb, organizuje vzdelávací seminár pre preventistov a pedagogických pracovníkov pod názvom Sociálna prevencia.