• Galantské osvetové stredisko zorganizovalo dňa 23.5.2016 vzdelávacie podujatia pre mládež z oblasti sociálnej prevencie.
  • V Kultúrnom dome v Čenkovciach sa uskutoční výstava diel Jána Kollároviča a Teodora Szabadosa, členov klubu výtvarníkov Galantská paleta. Srdečne vás pozývame!
  • Galantské osvetové stredisko vás pozýva na výstavu fotografií Anny Bednárovej pod názvom Farebný akcent. Výstavy sa koná v priestoroch Mestského úradu v Galante.
  • V mesiaci máj sa v priestoroch Mestského úradu v Galante koná výstava prác z 12. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže detí a mládeže Proti škodlivým závislostiam bez hraníc.
  • V záložke Záujmová umelecká činnosť si môžete stiahnuť nové propozície súťaží na rok 2016. Tešíme sa na spoluprácu s vami a prajeme vám veľa úspechov!
  • Výstava s vyhodnotením 16. ročníka výtvarnej súťaže žiakov špeciálnych základných škôl okresu Galanta - Ja - ochranca prírody, sa konala v Galantskom osvetovom stredisku.
  • Trnavský samosprávny kraj a Galantské osvetové stredisko v spolupráci s mestom Galanta už po deviatykrát uskutočnili v rámci Dňa Zeme v Galante slávnostné sadenie stromov.
  • Galantské osvetové stredisko zrealizovalo v dňoch 12.-15. apríla 2016 okresnú súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy pod názvom Čaro slova.
  • Galantské osvetové stredisko v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Galante a ďalšími partnermi uskutočnili v apríli 2016 úspešné podujatia pod názvom Zdravý život - zdravotná osveta.
  • Pod záštitou predsedu TTSK Tibora Mikuša sa v Seredi uskutočnia hudobno-poetické podujatia venované nedožitým 90. narodeninám Vojtecha Mihálika.