• Galantské osvetové stredisko uskutoční v mesiacoch júl a august 4. ročník tvorivých umeleckých stretnutí a prezentácie umeleckej tvorby seniorov - výtvarníkov a fotografov.
  • Galantské osvetové stredisko Vás pozýva na výstavu diel Karola Dudása, člena Klubu výtvarníkov Galantská paleta, ktorá sa bude konať v Kultúrnom dome v Mostovej.
  • Galantské osvetové stredisko, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, zorganizovalo dňa 28. júna 2016 workshop pod názvom KRONIKA 2016.
  • 16. ročník celomestského podujatia zameraného na propagáciu zdravého spôsobu života a primárnu prevenciu detí Drogám povedz nie! sa uskutočnil dňa 22. júna 2016 v priestoroch Galantského osvetového strediska.
  • V priestoroch Inovatechu v Sládkovičove sa v termíne od 13. júna do 29. júla 2016 bude konať výstava fotografií Anny Bednárovej pod názvom Farebný akcent, ktorú pripravilo Galantské osvetové stredisko. Srdečne vás pozývame!
  • Galantské osvetové stredisko zorganizovalo dňa 23.5.2016 vzdelávacie podujatia pre mládež z oblasti sociálnej prevencie.
  • V Kultúrnom dome v Čenkovciach sa uskutočnila výstava diel Jána Kollároviča a Teodora Szabadosa, členov klubu výtvarníkov Galantská paleta.
  • Galantské osvetové stredisko uskutočnilo v mesiaci máj výstavu fotografií Anny Bednárovej pod názvom Farebný akcent. Výstavy sa konala v priestoroch Mestského úradu v Galante.
  • V mesiaci máj sa v priestoroch Mestského úradu v Galante konala výstava prác z 12. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže detí a mládeže Proti škodlivým závislostiam bez hraníc.
  • V záložke Záujmová umelecká činnosť si môžete stiahnuť nové propozície súťaží na rok 2016. Tešíme sa na spoluprácu s vami a prajeme vám veľa úspechov!