• Trnavský samosprávny kraj a Galantské osvetové stredisko v spolupráci s mestom Sereď a SNM - MŽK - Múzeom holokaustu v Seredi uskutočnili dňa 6. septembra 2017 pietne spomienkové podujatie pri príležitosti Dňa obetí holokaustu a rasového násilia.
  • V dňoch 12. augusta - 1. októbra 2017 sa v priestoroch Renesančného kaštieľa v Galante uskutočnila výstava diel autorov maďarskej národnosti z Galantského regiónu a okolia.
  • Vyhodnotenie a prezentácia diel z XV. ročníka celoslovenskej súťaže a prehliadky neprofesionálnej fotografickej tvorby s medzinárodnou účasťou sa konali dňa 12.8.2017 v Renesančnom kaštieli v Galante.
  • Dňa 10. augusta 2017 uskutočnilo Galantské osvetové stredisko na nádvorí Neogotického kaštieľa v Galante folklórne podujatie pod názvom Dožinkové slávnosti a Deň ľudových tradícií.
  • Galantské osvetové stredisko uskutočnilo pre všetkých záujemcov - seniorov v júli tvorivé umelecké stretnutia zamerané na výtvarníctvo a fotografovanie a v auguste verejnú prezentáciu diel.
  • 5. ročník tvorivých umeleckých stretnutí a prezentácie umeleckej tvorby seniorov - výtvarníkov a fotografov uskutočnilo Galantské osvetové stredisko v mesiacoch júl a august.
  • Galantské osvetové stredisko, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, zorganizovalo dňa 29. júna 2017 druhý ročník workshopov pod názvom KRONIKA 2017.
  • V priestoroch Galantského osvetového strediska sa dňa 21. júna 2017 uskutočnil 17. ročník celomestského podujatia zameraného na propagáciu zdravého spôsobu života a primárnu prevenciu detí predškolského veku - Drogám povedz nie!
  • V dňoch 19. júna až 1. júla 2017 sa uskutočnila výstava diel Jána Kollároviča, člena Klubu výtvarníkov Galantská paleta, v Mestskom kultúrnom stredisku v Gabčíkove.
  • V dňoch 15. – 30. júna 2017 sa v Renesančnom kaštieli v Galante konala výstava pod názvom Čaro hliny, ktorá prezentovala ručne zhotovené diela na hrnčiarskom kruhu i rôzne ozdobné a úžitkové predmety z hliny.