• V dňoch 5.-29. mája 2015 sa konala v priestoroch Mestského úradu v Galante výstava perokresieb z tvorby Františka Tótha zo Šale, ktorú pripravilo Galantské osvetové stredisko.
  • V Galantskom osvetovom stredisku sa konala výstava s vyhodnotením 15. ročníka výtvarnej súťaže žiakov špeciálnych základných škôl okresu Galanta - Ja a môj sen o mori.
  • V Galante sa už po ôsmy raz uskutočnil v rámci Dňa Zeme symbolický akt sadenia stromu. Organizátormi podujatia boli Trnavský samosprávny kraj a Galantské osvetové stredisko v spolupráci so Strednou odbornou školou obchodu a služieb Galanta.
  • Galantské osvetové stredisko v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Galante uskutočnili 9. apríla 2015 podujatie pod názvom Zdravý život - zdravotná osveta.
  • Galantské osvetové stredisko a obec Šoporňa uskutočnili výstavu diel členiek Klubu paličkovanej čipky zo Šoporne. Výstava sa konala v Galantskom osvetovom stredisku v dňoch 1.-30.4.2015.
  • Galantská knižnica a Galantské osvetové stredisko pripravili v dňoch 23. a 25.3.2015 pre žiakov základných škôl z Galanty "Poetické pásmo k 200. výročiu narodenia Ľ. Štúra".
  • Galantské osvetové stredisko a Galantská knižnica uskutočnili výstavu perokresieb Františka Tótha, ktorá sa konala v dňoch 23.-31. marca 2015.
  • Galantské osvetové stredisko a Galantská knižnica zrealizovali v dňoch 24.-27.3.2015 okresnú súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy pod názvom Čaro slova pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra.
  • Galantské osvetové stredisko uskutočnilo dňa 20.03.2015 v Mestskom kultúrnom stredisku v Galante okresnú prehliadku detskej dramatickej tvorivosti Malé divadelné dosky 2015.
  • Obec Šoporňa a Galantské osvetové stredisko uskutočnili dňa 15. februára 2015 podujatie pod názvom Šopornanský fašanek, ktoré je zamerané na uchovávanie ľudových tradícií.