• Dňa 11. októbra 2019 sa v priestoroch Inovatechu v Sládkovičove uskutočnilo umelecké soaré pod názvom Kultúra bez bariér.
  • V priestoroch Renesančného kaštieľa v Galante sa v dňoch 5. októbra až 3. novembra 2019 realizovala výstava diel akademického maliara - grafika Petra Augustoviča, významnej osobnosti slovenského výtvarného umenia
  • Festival Zlaté struny citary sa konal dňa 5. októbra 2019 v obci Kráľov Brod v okrese Galanta a predstavilisa na ňom citarové súbory a sólisti v hre na citare z Trnavského kraja.
  • Výstava pozostávajúca z výberu najlepších prác niekoľkých predchádzajúcich ročníkov medzinárodnej tematickej výtvarnej súťaže s protidrogovým zameraním Prečo som na svete rád/rada bola v mesiaci október inštalovaná vo vestibule Mestského úradu v Galante.
  • Súťaž Farebný svet Rómov sa realizovala v rámci podpory rozvoja kultúry národnostných menšín a v tomto roku už po pätnásty raz mali rómske deti a mládež možnosť predviesť svoje schopnosti, talent a kreativitu.
  • Pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie pripravilo Galantské osvetové stredisko výstavu fotografií Jozefa Kepperta pod názvom NOVEMBER ´89.
  • Galantské osvetové stredisko v spolupráci s partnermi a Spojenou školou v Sládkovičove pripravili v dňoch 12. až 26. septembra 2019 vzdelávacie podujatia pod názvom Učme sa tolerancii.
  • Galantské osvetové stredisko v rámci podpory umenia slova a literárnej tvorby bolo v roku 2019 realizátorom 52. ročníka krajského festivalu umeleckého prednesu žien pod názvom Čaro slova.
  • Kultúrno-spoločenské podujatia v rámci Týždňa židovskej kultúry sa konali 12. septembra v Inovatechu v Sládkovičove a 17. septembra v SNM-MŽK-Múzeu holokaustu v Seredi.
  • Kutúrno-spoločenské podujatia v rámci Prezentácie židovskej kultúry v meste Galanta sa konali od 10. do 24. septembra 2019 v priestoroch Renesančného kaštieľa v Galante.

Nežná revolúcia

Galéria umenia