• Galantské osvetové stredisko v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Galante uskutočnili 4. apríla 2013 v bábkovej sále MsKS v Galante už tradičné podujatie pod názvom Zdravý život - zdravotná osveta pre obyvateľov.
  • Galantské osvetové stredisko, Fotoklub IRIS Trnava a Mesto Sládkovičovo vás pozývajú v dňoch 3.-26. apríla 2013 na výstavu fotografií Krásy Slovenska.
  • Galantské osvetové stredisko organizovalo v dňoch 19.-22. marca okresné súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy detí, mládeže a dospelých - Čaro slova 2013.
  • Pozývame vás na výstavu diel člena Klubu výtvarníkov Galantská paleta Jána Kollároviča, ktorá sa bude konať v dňoch 8.3.-7.4.2013 v Miestnom kultúrnom stredisku Veľké Úľany.
  • Galantské osvetové stredisko, Fotoklub IRIS Trnava a Mesto Galanta pripravili v mesiaci marec 2013 výstavu fotografií Krásy Slovenska.
  • Dňa 9. februára 2013 sa v obci Šoporňa uskutočnilo kultúrno-spoločenské podujatie s uchovávaním ľudových tradícií Šopornanský fašanek.
  • Galantské osvetové stredisko pripravilo v dňoch 7.2.-31.3.2013 v poradí 11. ročník výstavy diel členov Klubu výtvarníkov Galantská paleta, ktorá sa konala v Renesančnom kaštieli v Galante.
  • V Galantskom osvetovom stredisku sa v dňoch 13.-14.12.2012 konala predvianočná výstava diel Ivony Kollátovej a Ivana Slezáka.
  • V dňoch 20. novembra - 9. decembra 2012 sa konala v priestoroch Galérie Fontána v Piešťanoch výstava diel z tvorby Evy Králikovej - Tóthovej z Galanty, Ivety Lenickej z Galanty a Bohuša Ďuríčka zo Sládkovičova, členov Klubu výtvarníkov Galantská paleta.
  • Dňa 17.11.2012 sa uskutočnilo vyhodnotenie a prezentácia diel z jubilejného X. ročníka medzinárodnej súťažnej prehliadky digitálnej fotografickej tvorby Digitfoto Galanta 2012.