• Pre všetkých priaznivcov výtvarného umenia pripravilo Galantské osvetové stredisko predvianočnú výstavu z tvorby členov Klubu výtvarníkov Galantská paleta Ivony Kollátovej z Košút a Ivana Slezáka zo Šelpíc.
  • Dňa 14. novembra 2011 sa konala vo Výstavnej sieni Istvána Tallósa Prohászku v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Šamoríne vernisáž výstavy diel Evy Králikovej - Tóthovej, členky Klubu výtvarníkov Galantská paleta pri Galantskom osvetovom stredisku.