• Vzdelávacie podujatia pod názvom Učme sa tolerancii - Tanuljunk toleranciát pripravilo v dňoch 16. marca až 9. apríla 2018 Galantské osvetové stredisko v spolupráci s partnermi a základnými školami vo Veľkých Úľanoch.
  • Už po šiestykrát sa v Šoporni uskutočnilo podujatie viažuce sa k tradícii konca fašiangov – pochovanie basy. Veselý program pod názvom Šopornanský fašanek sa konal dňa 10. februára 2018.
  • Galantské osvetové stredisko uskutočnilo dňa 8. februára 2018 v Renesančnom kaštieli v Galante slávnostnú vernisáž výstavy diel pod názvom Galantská paleta.
  • Festival detských speváckych zborov pod názvom Kodályova Galanta 2017 sa konal v Mestskom kultúrnom stredisku v Galante.
  • Dňa 21. novembra 2017 sa v Galantskom osvetovom stredisku uskutočnila druhá časť workshopov pre kronikárov.
  • Galantské osvetové stredisko zrealizovalo v dňoch 7. - 30. novembra 2017 autorskú výstavu diel Miriam Mihalikovej.
  • Vzdelávacie podujatia k predchádzaniu diskriminácie a ostatným prejavom intolerancie pod názvom Holokaust v Seredi sa v mesiaci október konali v Seredi.
  • Galantské osvetové stredisko bolo organizátorom jubilejného 50. ročníka krajského festivalu umeleckého prednesu žien v Galante.
  • Trnavský samosprávny kraj a Galantské osvetové stredisko v spolupráci s mestom Sereď a SNM - MŽK - Múzeom holokaustu v Seredi uskutočnili dňa 6. septembra 2017 pietne spomienkové podujatie pri príležitosti Dňa obetí holokaustu a rasového násilia.
  • V dňoch 12. augusta - 1. októbra 2017 sa v priestoroch Renesančného kaštieľa v Galante uskutočnila výstava diel autorov maďarskej národnosti z Galantského regiónu a okolia.