• Jubilejný 20. ročník súťaže výtvarných prác žiakov špeciálnych základných škôl okresu Galanta sa konal pod názvom Ja a moje farebné sny.
  • Galantské osvetové stredisko uskutočnilo jubilejný 10. ročník kreatívno-edukačných podujatí pod názvom Stretnutie vo farbách.
  • Gorazdovo výtvarné Námestovo je celoslovenská výtvarná súťaž prác detí a mládeže. Galantské osvetové stredisko pripravilo z postupujúcich výtvarných prác virtuálnu výstavnú prezentáciu. Pozývame vás na prehliadku!
  • V priestoroch Galantského osvetového strediska sa dňa 14. júna 2022 konalo prvé z dvojice podujatí zameraných na vzdelávanie kronikárov obcí a miest.
  • Galantské osvetové stredisko spolupráci s mestom Galanta a partnerom z Maďarskej republiky Nadáciou pre zdravú generáciu so sídlom v Győri, sú realizátormi medzinárodnej výtvarnej súťaže pod názvom Proti škodlivým závislostiam bez hraníc.
  • Priestor na zmysluplné využívanie voľného času ponúklo deťom a mládeži Galantské osvetové stredisko prostredníctvom Divadelných tvorivých dielní v rámci projektu Vzdelávacie aktivity v Galantskom regióne.
  • Galantské osvetové stredisko pripravilo prezentáciu výtvarných prác detí a mládeže z XXXVII. ročníka regionálnej súťaže Vesmír očami detí 2022.
  • Liga proti rakovine organizuje už po 26. krát verejno-prospešnú zbierku DEŇ NARCISOV opäť aj v uliciach za pomoci dobrovoľníkov.
  • Galantské osvetové stredisko každoročne realizuje v rámci Dňa Zeme, ktorý si pripomíname 22. apríla, zaujímavé aktivity s environmentálnym zameraním.
  • Podujatie Zdravý život - zdravotná osveta pre obyvateľov sa uskutočnil dňa 28. apríla 2022 v priestoroch Galantského osvetového strediska.