• Pod záštitou Tibora Mikuša, predsedu Trnavského samosprávneho kraja, sa uskutočnilo dňa 8. septembra 2014 v Mestskom parku v Seredi pietne spomienkové podujatie Deň obetí holokaustu a rasového násilia.
  • Galantské osvetové stredisko pripravilo v mesiaci september výstavu diel Karola Dudása, člena Klubu výtvarníkov Galantská paleta.
  • Dožinkové slávnosti a deň ľudových tradícií je názov folklórneho podujatia, ktoré sa uskutočnilo 9. augusta 2014 na nádvorí Neogotického kaštieľa v Galante.
  • Na nádvorí Neogotického kaštieľa v Galante sa dňa 8. augusta 2014 konal druhý ročník festivalu pod názvom JazzFest Galanta, ktorý organizovalo Galantské osvetové stredisko.
  • Galantské osvetové stredisko zrealizovalo dňa 7. augusta 2014 na nádvorí Neogotického kaštieľa v Galante výborný celoslovenský festival Zlaté struny cimbalu.
  • V rámci podpory aktívneho starnutia seniorov uskutočnilo Galantské osvetové stredisko v mesiacoch júl a august tvorivé umelecké stretnutia a prezentáciu umeleckej tvorby seniorov - výtvarníkov a fotografov.
  • Slávnostné vyhodnotenie výtvarnej súťaže Galanta - moje mesto sa konalo dňa 30. júna 2014 v priestoroch Mestského úradu v Galante.
  • 14. ročník celomestského podujatia s protidrogovým zámerom - Drogám povedz nie!, ktoré propaguje zdravý spôsob života a bezpečné správanie detí počas letných prázdnin sa konalo 19. júna 2014 v priestoroch Galantského osvetového strediska.
  • V priestoroch Inovatechu v Sládkovičove sa konala výstava fotografií Daniela Baša pod názvom ČARO PRÍRODY, ktorú pripravili Galantské osvetové stredisko a mesto Sládkovičovo.
  • V priestoroch severného krídla Neogotického kaštieľa v Galante sa dňa 3. júna 2014 pri príležitosti 70. výročia odvlečenia židovského obyvateľstva z Galanty uskutočnilo spomienkové podujatie spojené s výstavou a prednáškou.