• Putovná výstava pozostávajúca z výberu najlepších prác medzinárodnej výtvarnej súťaže s protidrogovým zameraním Prečo som na svete rád/rada bola inštalovaná v mesiaci október v priestoroch Mestského úradu v Galante.
  • Dňa 5. októbra 2012 o 16.00 hod. sa uskutočnil v priestoroch Renesančného kaštieľa v Galante literárny večer s rómskym spisovateľom Ladislavom Tavalim.
  • 45.ročník krajského festivalu v umeleckom prednese žien Naša Vansovej Lomnička, sa konal 21.9.2012 o 15.30 hod. v Renesančnom kaštieli v Galante.
  • Pietne spomienkové podujatie Deň obetí holokaustu a rasového násilia sa uskutočnilo 6. 9. 2012 v Mestskom parku v Seredi. Podujatie sa konalo pod záštitou Tibora Mikuša, predsedu Trnavského samosprávneho kraja.
  • V priestoroch Mestského úradu v Galante sa bude v dňoch 4.-28. septembra 2012 konať výstava fotografií Daniela Baša z Galanty pod názvom Čaro prírody.
  • Galantské osvetové stredisko v spolupráci so Združením BRONZ Galanta zorganizovali dňa 14. júla 2012 v poradí tretí ročník Workshopov pre neprofesionálnych výtvarníkov Trnavského kraja.
  • Súbor „Za šecki drobné“ ukončil svoju sezónu už tradičným predstavením pre rodičov, priateľov a známych dňa 22. 6. 2012 v Mestskom kultúrnom stredisku v Galante.
  • Spolupráca inštitúcií pri uskutočňovaní preventívnych aktivít v Galante úspešne pokračovala aj v rámci 12. ročníka celomestského podujatia pod názvom Drogám povedz nie!, ktoré sa uskutočnilo 20. júna 2012 v priestoroch Galantského osvetového strediska.
  • V Galantskom osvetovom stredisku sa v dňoch 18.-25. júna 2012 uskutočnila výstava prác z 8. ročníka výtvarnej súťaže detí a mládeže rómskej národnosti Trnavského kraja.
  • Netradičný workshop - pletenie z papiera sa konal 25. mája 2012 v priestoroch Galantského osvetového strediska. Podujatie bolo určené pre všetkých záujemcov o ručné práce a lektorsky ho viedla pani Agáta Seidlová.