• Obec Šoporňa a Galantské osvetové stredisko uskutočnili dňa 15. februára 2015 podujatie pod názvom Šopornanský fašanek, ktoré je zamerané na uchovávanie ľudových tradícií.
  • Galantské osvetové stredisko uskutočnilo 13. ročník reprezentatívnej výstavy z tvorby členov Klubu výtvarníkov Galantská paleta, ktorá sa konala v Renesančnom kaštieli v Galante v dňoch 5.2.-14.3.2015.
  • Okresné riaditeľstvo PZ v Galante, Galantské osvetové stredisko a Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Galante pripravili v dňoch 12.-23. januára 2015 interaktívnu tvorivú dielňu pre deti - Tvoja správna voľba.
  • Pozývame vás na výstavu fotografií, ktorá sa bude konať od 13.11.2014 do 12.1.2005 v Inovatechu v Sládkovičove.
  • Galantské osvetové stredisko v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Galante uskutočnili 6. novembra 2014 podujatie pod názvom Zdravý život - zdravotná osveta.
  • V priestoroch Renesančného kaštieľa a Neogotického kaštieľa v Galante sa v dňoch 6.11-7.12.2014 konala výstava diel zo zbierky medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia ORA ET ARS Skalka.
  • V dňoch 9. októbra - 2. novembra 2014 sa v priestoroch Renesančného kaštieľa v Galante konala výstava diel autorov maďarskej národnosti z Galantského regiónu a okolia pod názvom Paleta.
  • Dňa 2. októbra 2014 sa v priestoroch Mestského úradu v Galante uskutočnila vernisáž výstavy s vyhodnotením výtvarnej súťaže Farebný svet Rómov.
  • Vo vestibule Mestského úradu v Galante ste si v mesiaci október mohli pozrieť putovnú výstavu pozostávajúcu z výberu najlepších prác medzinárodnej výtvarnej súťaže s protidrogovým zameraním Prečo som na svete rád/rada.
  • Dňa 19. septembra 2014 sa v Renesančnom kaštieli v Galante uskutočnilo tradičné stretnutie s umeleckým slovom pod názvom Naša Vansovej Lomnička.

Nežná revolúcia

Galéria umenia