• Galantské osvetové stredisko usporiadalo dňa 24. apríla 2012 v rámci spolupráce so špeciálnymi základnými školami okresu Galanta vyhodnotenie 12. ročníka výtvarnej súťaže pod názvom „Ja a môj fantastický robot“.
  • Klubu výtvarníkov Galantská paleta pri Galantskom osvetovom stredisku bola dňa 19.4.2012 udelená POCTA generálneho riaditeľa Národného osvetového centra za dlhoročné a úspešné prezentovanie neprofesionálnej výtvarnej tvorby na súťaži Výtvarné spektrum.
  • Galantské osvetové stredisko v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Galante uskutočnili 3. apríla 2012 v bábkovej sále MsKS v Galante už tradičné podujatie pod názvom Zdravý život - zdravotná osveta pre obyvateľov, ktoré je zamerané na zdravý spôsob života a prevenciu proti civilizačným ochoreniam.
  • V dňoch 20. - 22. marca 2012 sa v Galantskom osvetovom stredisku uskutočnili okresné kolá súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy pod názvom Čaro slova.
  • Galantské osvetové stredisko v spolupráci so Záhorským osvetovým strediskom pripravili na mesiac marec výstavu fotografií Potulky Záhorím fotoobjektívom Jozefa Húška. Výstava je inštalovaná v priestoroch Mestského úradu v Galante.
  • V dňoch 6.-10. februára 2012 sa konala v priestoroch Miestneho kultúrneho strediska v Zlatých Klasoch výstava diel z tvorby výtvarníka Jána Kollároviča z Eliášoviec a rezbára Štefana Pokstallera zo Šamorína, členov Klubu výtvarníkov Galantská paleta.
  • Myšlienka usporiadať výstavu z tvorby členov klubu výtvarníkov pôsobiacich pri Galantskom osvetovom stredisku vznikla pred desiatimi rokmi a od tej doby v úzkej spolupráci s akademickým sochárom Ladislavom Sabom sa každoročne vo februári a marci poriada v renesančnom kaštieli výstava diel pod názvom Galantská paleta.
  • Pre všetkých priaznivcov výtvarného umenia pripravilo Galantské osvetové stredisko predvianočnú výstavu z tvorby členov Klubu výtvarníkov Galantská paleta Ivony Kollátovej z Košút a Ivana Slezáka zo Šelpíc.
  • Dňa 14. novembra 2011 sa konala vo Výstavnej sieni Istvána Tallósa Prohászku v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Šamoríne vernisáž výstavy diel Evy Králikovej - Tóthovej, členky Klubu výtvarníkov Galantská paleta pri Galantskom osvetovom stredisku.