• V mesiaci máj a jún sa v Galante uskutočnili štyri tvorivé divadelné dielne zamerané na rozvoj kreativity deti a mládež.
  • Pri príležitosti Roka J.M.Hurbana uskutočnilo Galantské osvetové stredisko v spolupráci s Obchodnou akadémiou v Seredi dve výstavné prezentácie.
  • V Kultúrnom dome v Jánovciach sa v dňoch 12. až 21. mája 2017 uskutočnila výstavná prezentácia diel Jána Kollároviča a Teodora Szabadosa, členov Klubu výtvarníkov Galantská paleta.
  • Dňa 5. mája 2017 zorganizovalo Galantské osvetové stredisko vzdelávacie podujatia pre mládež z oblasti sociálnej prevencie.
  • Výstava prác z 13. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže detí a mládeže Proti škodlivým závislostiam bez hraníc sa konala v mesiaci máj v priestoroch Mestského úradu v Galante.
  • Na amfiteátri v Galante sa dňa 30. apríla 2017 uskutočnila krajská postupová súťažná prehliadka neprofesionálnych hudobných skupín a sólistov Strunobranie.
  • Dňa 29. apríla 2017 sa v priestoroch Renesančného kaštieľa v Galante konala krajská postupová súťaž neprofesionálnej inštrumentálnej hudby pod názvom Divertimento musicale.
  • V Galantskom osvetovom stredisku sa konala výstava s vyhodnotením 17. ročníka výtvarnej súťaže žiakov špeciálnych základných škôl okresu Galanta - Ja a môj najobľúbenejší šport.
  • Dňa 21. apríla 2017 sa v parku pred Renesančným kaštieľom v Galante už po desiatykrát v rámci Dňa Zeme uskutočnil symbolický akt výsadby stromu. Podujatie sa konalo z iniciatívy Trnavského samosprávneho kraja a pod záštitou jeho predsedu Tibora Mikuša.
  • Galantské osvetové stredisko uskutočnilo pre všetkých záujemcov prezentáciu výtvarnej tvorby umelcov mesta Galanta, ktorá sa konala v dňoch 6. - 28. apríla 2017.