• Galantské osvetové stredisko bolo hlavným organizátorom 54. ročníka krajského festivalu umeleckého prednesu žien pod názvom Čaro slova.
  • V priestoroch Galantského osvetového strediska sa dňa 14. septembra 2021 uskutočnilo umelecké soaré, na ktorom sa prezentovali aktivity znevýhodnených skupín obyvateľstva z Galantského regiónu.
  • Pri príležitosti Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia sa v Seredi i v ďalších mestách a obciach uskutočnilo dňa 9. septembra 2021 spomienkové podujatie pod spoločným názvom Nezabudnutí susedia.
  • V galerijných priestoroch Renesančného kaštieľa v Galante sa v dňoch 2.9.-3.10.2021 uskutočnila výstava diel pod názvom Obrazy autora Juraja Turyho, člena Klubu výtvarníkov Galantská paleta.
  • V priestoroch Renesančného kaštieľa v Galante sa v dňoch 6. – 31. augusta 2021 konala výstava pod názvom Čaro hliny, ktorej realizátorom bolo Galantské osvetové stredisko.
  • Slávnostné vyhodnotenie XIX. ročníka celoslovenskej súťaže a prehliadky neprofesionálnej fotografickej tvorby s medzinárodnou účasťou Digitfoto Galanta sa uskutočnilo dňa 14. augusta 2021 v priestoroch Renesančného kaštieľa v Galante.
  • V dňoch 6. - 31. júla 2021 pripravilo Galantské osvetové stredisko v priestoroch Renesančného kaštieľa v Galante výstavu diel z tvorby členov Klubu výtvarníkov Galantská paleta.
  • Realizátorom dvoch edukačno-tvorivých dielní pod názvom Čaro hliny v rámci projektu Vzdelávacie aktivity v Galantskom regióne bolo Galantské osvetové stredisko.
  • V poradí 9. ročník tvorivých umeleckých dielní a výstavy pod názvom Stretnutie vo farbách umožnil rozvíjať podmienky pre vzdelávanie a prezentáciu tvorivých umeleckých zručností seniorov z Galantského regiónu.
  • Galantské osvetové stredisko zorganizovalo 49. ročník regionálnej postupovej súťaže amatérskej fotografickej tvorby AMFO.