• Galantské osvetové stredisko v spolupráci s partnermi a Spojenou školou v Sládkovičove pripravili v dňoch 12. až 26. septembra 2019 vzdelávacie podujatia pod názvom Učme sa tolerancii.
  • Galantské osvetové stredisko v rámci podpory umenia slova a literárnej tvorby bolo v roku 2019 realizátorom 52. ročníka krajského festivalu umeleckého prednesu žien pod názvom Čaro slova.
  • Kultúrno-spoločenské podujatia v rámci Týždňa židovskej kultúry sa konali 12. septembra v Inovatechu v Sládkovičove a 17. septembra v SNM-MŽK-Múzeu holokaustu v Seredi.
  • Kutúrno-spoločenské podujatia v rámci Prezentácie židovskej kultúry v meste Galanta sa konali od 10. do 24. septembra 2019 v priestoroch Renesančného kaštieľa v Galante.
  • Dňa 6. septembra 2019 sa konalo v mestskom parku v Seredi pietne spomienkové podujatie pri príležitosti Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia.
  • Tradičný, v poradí už 16. ročník festivalu rómskej hudby, spevu a tanca Romafest sa uskutočnil dňa 24. augusta 2019 v mestskom parku pri neogotickom kaštieli v Galante.
  • V rámci podpory fotografických aktivít bol v roku 2019 vyhlásený XVII. ročník celoslovenskej súťaže a prehliadky neprofesionálnej fotografickej tvorby s medzinárodnou účasťou pod názvom Digitfoto Galanta.
  • Spolok pracovníkov miestnej a regionálnej kultúry Slovenska v Galante pripravil v dňoch 8. – 28. augusta 2019 v rámci uchovávania ľudových tradícií a propagácie kultúrneho dedičstva našich predkov výstavu paličkovanej čipky.
  • Dňa 8. augusta 2019 o 19.30 hod. sa na nádvorí neogotického kaštieľa v Galante uskutočnilo stretnutie s krásami nášho hudobného folklóru v rámci podujatia pod názvom Staré nástroje ožívajú...
  • Podporovať a rozvíjať krásne folklórne tradície a zároveň dostať do povedomia obyvateľov zvyky viažuce sa k dožinkovým slávnostiam bolo zámerom podujatia, ktoré sa konalo pod názvom Dožinkové slávnosti a Deň ľudových tradícií.