• V mesiaci máj sa v priestoroch Mestského úradu v Galante konala výstava prác z 12. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže detí a mládeže Proti škodlivým závislostiam bez hraníc.
  • Výstava s vyhodnotením 16. ročníka výtvarnej súťaže žiakov špeciálnych základných škôl okresu Galanta - Ja - ochranca prírody, sa konala v Galantskom osvetovom stredisku.
  • Trnavský samosprávny kraj a Galantské osvetové stredisko v spolupráci s mestom Galanta už po deviatykrát uskutočnili v rámci Dňa Zeme v Galante slávnostné sadenie stromov.
  • Galantské osvetové stredisko zrealizovalo v dňoch 12.-15. apríla 2016 okresnú súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy pod názvom Čaro slova.
  • Galantské osvetové stredisko v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Galante a ďalšími partnermi uskutočnili v apríli 2016 úspešné podujatia pod názvom Zdravý život - zdravotná osveta.
  • Pod záštitou predsedu TTSK Tibora Mikuša sa v Seredi uskutočnia hudobno-poetické podujatia venované nedožitým 90. narodeninám Vojtecha Mihálika.
  • V Galantskom osvetovom stredisku sa v dňoch 4.-29. apríla 2016 uskutočnila výstava diel Juraja Turyho, člena Klubu výtvarníkov Galantská paleta.
  • Dňa 31. marca 2016 sa v Galantskom osvetovom stredisku konalo okresné kolo súťaže z oblasti astronómie Čo vieš o hviezdach?
  • Galantské osvetové stredisko v spolupráci s partnermi a základnými školami v Jelke zrealizovali v mesiaci marec vzdelávacie podujatia pod názvom Učme sa tolerancii - Tanuljunk toleranciát.
  • Obec Šoporňa a Galantské osvetové stredisko uskutočnili dňa 6. februára 2016 podujatie pod názvom Šopornanský fašanek, ktoré prezentovalo verejnosti ľudové zvyky a tradície.