• Prihláste sa svojimi prezentáciami do 3. ročníka konferencie pod názvom Umením proti násiliu. Motto konferencie: Mladí ľudia mladým ľuďom.
  • V mesiaci október sa vo vestibule Mestského úradu v Galante konala putovná výstava z medzinárodnej výtvarnej súťaže s protidrogovým zameraním Prečo som na svete rád/rada.
  • Vernisáž s vyhodnotením 12. ročníka výtvarnej súťaže Farebný svet Rómov sa uskutočnila v priestoroch Mestského úradu v Galante dňa 6. októbra 2016.
  • Galantské osvetové stredisko uskutočnilo krajskú postupovú súťaž a prehliadku dychových hudieb, ktorá sa konala dňa 23. septembra 2016 na nádvorí neogotického kaštieľa v Galante.
  • V Renesančnom kaštieli v Galante sa uskutočnil dňa 21. septembra 2016 49. ročník krajského festivalu umeleckého prednesu žien pod názvom Naša Vansovej Lomnička.
  • Galantské osvetové stredisko uskutočnilo kultúrno-spoločenské podujatia v rámci Týždňa židovskej kultúry, ktoré sa konali v Galante a Seredi.
  • Spomienkové podujatie pri príležitosti Dňa obetí holokaustu a rasového násilia pri pamätníku obetí holokaustu v Mestskom parku v Seredi sa konalo 6. septembra 2016. Záštitu nad podujatím prevzal Tibor Mikuš, predseda Trnavského samosprávneho kraja.
  • Galantské osvetové stredisko usporiadalo dňa 13.8.2016 v priestoroch neogotického kaštieľa v Galante festival pod názvom Zlaté struny cimbalu.
  • V Renesančnom kaštieli v Galante sa dňa 13.8.2016 uskutočnilo vyhodnotenie a prezentácia XIV. ročníka medzinárodnej súťaže digitálnej fotografickej tvorby.
  • Dožinkové slávnosti a Deň ľudových tradícií je názov folklórneho podujatia, ktoré uskutočnilo Galantské osvetové stredisko dňa 12. augusta 2016 na amfiteátri v Galante.