Prehľad podujatí na apríl - máj 2018

 

 

04. - 30. 04. 2018

Podoby bleskov

- výstava fotografií Benjamína Dráfiho

Miesto: Inovatech Sládkovičovo

 

 

05. 04. 2018

ZDRAVÝ ŽIVOT

- zdravotná osveta pre obyvateľov mesta Galanta

Miesto: Mestské kultúrne stredisko v Galante

 

 

09. 04. 2018

Čo vieš o hviezdach?

- okresná súťaž z oblasti astronómie

Miesto: Galantské osvetové stredisko

 

 

10. - 30. 04. 2018

Galantská paleta

- výstava diel neprofesionálnych výtvarných umelcov

Miesto: Galantské osvetové stredisko

 

 

26. 03. - 13. 04. 2018

Krehká krása kraslíc

- výstava prác klientov DD Patria

Miesto: PATRIA - Domov dôchodcov v Galante

 

 

20. 04. 2018

DEŇ ZEME

- podujatie z environmentálnej oblasti

Miesto: Galanta

 

 

01. 05. 2018

MAJÁLES 2018

- celomestské oslavy 1. mája

Miesto: Amfiteáter Galanta

 

 

02. - 31. 05. 2018

Proti škodlivým závislostiam bez hraníc

- výstava zo 14. ročníka medzinárodnej

výtvarnej súťaže s protidrogovou tematikou

Miesto: Mestský úrad v Galante

 

 

02. - 21. 05. 2018

PRECHÁDZKY

- výstava fotografií Petra Dužeka

Miesto: Mestský úrad v Galante

 

 

03. 05. - 09. 06. 2018

Svet kovačického insitného umenia

- výstava diel

Miesto: Renesančný kaštieľ v Galante

 

 

08. 05. 2018

STRUNOBRANIE

- krajská postupová súťaž a prehliadka

neprofesionálnych hudobných skupín a sólistov

Miesto: Galanta

                                   

    Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

 

09. - 31. 05. 2018

Mandaly

- výstava diel Adriany Decsiovej

Miesto: Inovatech Sládkovičovo

 

 

10. 05. 2018

Prevencia nelátkových závislostí

- vzdelávacie podujatia pre ZŠ

Miesto: ZŠ Z. Kodálya s VJM v Galante

 

 

18. 05. 2018

Prevencia nelátkových závislostí

- vzdelávacie podujatia pre ZŠ

Miesto: Galantské osvetové stredisko

 

 

24. 05. 2018

Proti škodlivým závislostiam bez hraníc

- vyhodnotenie 14. ročníka medzinárodnej

výtvarnej súťaže s protidrogovou tematikou

Miesto: Mestský úrad v Galante

 

 

do 31. 05. 2018

Svetlo a tieň

- výstava diel Daniela Borisa

Miesto: Neogotický kaštieľ v Galante - severné krídlo

 

 

Máj 2018

Ja a naše krásne Slovensko

- výstava z 18. ročníka

okresnej výtvarnej súťaže prác

žiakov špeciálnych základných škôl

Miesto: Špeciálna ZŠ  Galanta

 

 

Apríl - máj 2018

Učme sa tolerancii

Interaktívne vzdelávanie pre žiakov ZŠ

Miesto:  ZŠ okresu Galanta

 


Apríl - máj 2018

Kriminalita mládeže

- cyklus prednášok pre žiakov ZŠ a SŠ

Miesto: okres Galanta

 

 

Apríl - máj 2018

Alkohol a mládež

- cyklus prednášok pre žiakov ZŠ a SŠ

Miesto: okres Galanta

 

 

Apríl - máj 2018

Stretnutie rodičov detí

s mentálnym postihnutím

a poruchou autistického spektra

Miesto:  Galantské osvetové stredisko

 

 

Apríl - máj 2018

Divadelné tvorivé dielne pre deti a mládež

Miesto: Galantské osvetové stredisko