Prehľad podujatí na jún - december 2019

 

 

02. 06. 2019

STRUNOBRANIE 2019

- krajská postupová súťaž a prehliadka

neprofesionálnych hudobných skupín a sólistov

Miesto: nádvorie Neogotického kaštieľa v Galante

                                  

    Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

 

 

do 07. 06. 2019

Ja a naša história

- výstava prác žiakov ŠZŠ okresu Galanta - 19. ročník

Miesto: ŠZŠ Sereď

 

 

10. 06. 2019

Divadelné predstavenie detí

z DDS "Za šecki drobné"

Miesto: Mestský úrad v  Galante

 

 

17. - 27. 06. 2019

Ja a naša história

- výstava prác žiakov ŠZŠ okresu Galanta - 19. ročník

Miesto: ŠZŠ Galanta

 

 

19. 06. 2019

Drogám povedz nie!

- 19. ročník podujatia s protidrogovým zámerom

Miesto: Galantské osvetové stredisko

 


19. 06. 2019

Bezpečne na prázdniny

- vzdelávacie podujatie pre deti o bezpečnosti

Miesto: Galantské osvetové stredisko

 

 

24. a 25. 06. 2019

01. a 02. 07. 2019

Aktívne starnutie

- umelecká tvorivá činnosť seniorov

Miesto: Denné centrum pri MsÚ v Galante

 

 

Jún 2019

Učme sa tolerancii

- vzdelávacie poduajtia pre žiakov ZŠ a SŠ

Miesto: okres Galanta

 

 

Jún 2019

Kriminalita mládeže

Alkohol a mládež

- cyklus prednášok pre žiakov ZŠ a SŠ

Miesto: okres Galanta

 

 

24. - 25. 06., 01. - 02. 07. 2019

Malebnosť paličkovanej čipky

- kultúrne dedičstvo našich predkov - tvorivé dielne

Miesto: Galanta

                                  

    Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

 

28. 06. 2019

KRONIKA 2019

- workshop pre kronikárov  - 1.časť

Miesto: Galantské osvetové stredisko

                                  

    Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

 

Jún 2019

Divadelné tvorivé dielne pre deti a mládež

Miesto: Galantské osvetové stredisko

 

 

16. a 18. 07. 2019

09. 08. 2019

Stretnutie vo farbách

- vzdelávanie a umelecká tvorivá činnosť seniorov

Miesto: Galantské osvetové stredisko

                                  

    Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

 

Júl 2019

Paleta - letné tvorivé dielne pre výtvarníkov

Miesto: okres Galanta

      


08. 08. 2019 o 18.30 hod.

Dožinkové slávnosti

a Deň ľudových tradícií

Miesto: nádvorie Neogotického kaštieľa v Galante

 

 

08. 08. 2019 o 19.30 hod.

Staré nástroje ožívajú...

- festival ľudovej hudby

Miesto: nádvorie Neogotického kaštieľa v Galante

                                  

    Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 


08. - 28. 08. 2019

Malebnosť paličkovanej čipky

- kultúrne dedičstvo našich predkov - výstava

Miesto: Renesančný kaštieľ v Galante

                                  

    Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

 

 

10. 08. 2019

DIGITFOTO GALANTA 2019

- XVII. ročník celoslovenskej súťaže a prehliadky

neprofesionálnej fotografickej tvorby

s medzinárodnou účasťou

Miesto: Renesančný kaštieľ v Galante

                                  

    Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 


24. 08. 2019

ROMAFEST 2019

- tradičný festival rómskej kultúry

Miesto: Galanta


Realizované s finančnou podporou

Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

 


August 2019

Paleta - letné tvorivé dielne pre výtvarníkov

Miesto: okres Galanta

 

 

06. 09. 2019

Pamätný deň obetí holokaustu

a rasového násilia

- pietne spomienkové podujatie

Miesto: Mestský park v Seredi

 

 

10. 09. 2019

Prezentácia židovskej kultúry v meste Galanta

Miesto: Renesančný kaštieľ v Galante

 

 

September 2019

Učme sa tolerancii

- vzdelávacie poduajtia pre žiakov ZŠ a SŠ

Miesto: okres Galanta

 

 

September 2019

Kriminalita mládeže

Alkohol a mládež

- cyklus prednášok pre žiakov ZŠ a SŠ

Miesto: okres Galanta

 

 

12. a 17. 09. 2019

TÝŽDEŃ ŽIDOVSKEJ KULTÚRY

- kultúrno-spoločenské podujatia

Miesto: Inovatech Sládkovičovo

                                               SNM-MŽK-Múzeum holokaustu v Seredi

 


Realizované s finančnou podporou

Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

 

 

 

20. 09. 2019

Čaro slova

- 52. ročník krajského festivalu

umeleckého prednesu žien v Galante

Miesto: Renesančný kaštieľ v Galante

                                  

    Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

 

26. 09. 2019

Odborný seminár pre pedagógov

pripravujúcich žiakov na umelecké prednesy

Miesto: Galantské osvetové stredisko

 

 

September 2019

Divadelné tvorivé dielne pre deti a mládež

Miesto: Galantské osvetové stredisko

 

 

01. - 31. 10. 2019

Farebný svet Rómov

- výstava prác z 15. ročníka výtvarnej súťaže

detí a mládeže rómskej národnosti Trnavského kraja

Miesto: Mestský úrad v Galante

 

 

01. - 21. 10. 2019

Výstava z medzinárodnej výtvarnej súťaže

s protidrogovým zámerom

Miesto: Mestský úrad v Galante

 

 

05. 10. 2019

ZLATÉ STRUNY CITARY

- festival citarovej hudby

Miesto: Kráľov Brod

                                  

    Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

 

05. 10. - 03. 11. 2019

60/2019

Výstava diel akademického maliara

Petra Augustoviča

Miesto: Renesančný kaštieľ v Galante

 

 

21. - 29. 10. 2019

Galantská paleta

 - výstava výtvarných diel

Miesto: Galantské osvetové stredisko

 

 

22. 10. 2019

História na dlani - potulky dejinami Galanty

 - vzdelávacie podujatie pre dospelých

v rámci Týždňa celoživotného učenia

Miesto: Galantské osvetové stredisko

 

 

Október - november 2019

Nežná revolúcie v meste Galanta

- NOVEMBER ´89

- výstava fotografií Jozefa Kepperta

Miesto: Gymnázium J. Matúšku v Galante

 

 

Október 2019

Divadelné tvorivé dielne pre deti a mládež

Miesto: Galantské osvetové stredisko

 

 

12. 11. 2019

Nežná revolúcie v meste Galanta

- NOVEMBER ´89

- vzdelávacie podujatia pre študentov a verejnosť

Miesto: Gymnázium J. Matúšku v Galante

        Galantské osvetové stredisko

 

 

4. - 22. 11. 2019

Ja a naša história

- výstava prác žiakov ŠZŠ okresu Galanta - 19. ročník

Miesto: Inovatech Sládkovičovo

 

 

26. 11. 2019

KRONIKA 2019

- workshop pre kronikárov  - 2.časť

Miesto: Galantské osvetové stredisko

                                  

    Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

 

November 2019

Divadelné tvorivé dielne pre deti a mládež

Miesto: Galantské osvetové stredisko

 


29. 11. - 11. 12. 2019

Eva Králiková - Tóthová

- výstava diel členky Klubu výtvarníkov

Galantská paleta

Miesto: Kultúrny dom Horné Saliby

 

 

20. 12. 2019

Začnime s vysťahovaním!

- umelecko-vzdelávacie podujatie študentov SŠ

Miesto: Mestské kultúrne stredisko Galanta

 

 


Realizované s finančnou podporou

Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

 

 

december 2019

Holokaust v Seredi

- vzdelávacie poduajtia pre žiakov ZŠ

Miesto: okres Galanta

 

 

December 2019

Divadelné tvorivé dielne pre deti a mládež

Miesto: Galantské osvetové stredisko

 

 

december 2019

Holokaust v Seredi

- vzdelávacie poduajtia pre žiakov ZŠ

Miesto: okres Galanta

 

 

december 2019

Miluj život - nie drogy

- vzdelávacie poduajtia pre žiakov ŠZŠ

Miesto: okres Galanta

 

 

december 2019

Škodlivosť fajčenia

- vzdelávacie poduajtia pre žiakov ZŠ a SŠ

Miesto: okres Galanta