Prehľad podujatí na jún - október 2021

 

 

 

 

09. 06. 2021

KRONIKA 2020

 - workshop pre kronikárov - 2. stretnutie

Vzdelávacie aktivity v Galantskom regióne

Miesto: Galantské osvetové stredisko

 

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

 

 

28. 06. 2021

Sociálna prevencia

 - vzdelávacie podujatia pre žiakov ZŠ

Miesto: Galantské osvetové stredisko

 

 

 

08. a 13. 07. 2021

13. 08. 2021

Stretnutie vo farbách

 - vzdelávanie a umelecká tvorivá činnosť seniorov

Vzdelávacie aktivity v Galantskom regióne

Miesto: Galantské osvetové stredisko

                             Park pri neogotickom kaštieli v Galante

 

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

 

 

15. a 20. 07. 2021

Čaro hliny

 - kultúrne dedičstvo našich predkov

Vzdelávacie aktivity v Galantskom regióne

Miesto: Galanta, Zoltána Kodálya 787/6

 

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

 

 

6. - 31. 08. 2021

Čaro hliny

 - kultúrne dedičstvo našich predkov - VÝSTAVA

Miesto: Renesančný kaštieľ Galanta

 

 

 

13. 08. 2021

ROMAFEST 2021

 - tradičný festival rómskej kultúry

Miesto: Park pri neogotickom kaštieli v Galante

 

Realizované s finančnou podporou MESTA GALANTA

 

 

 

14. 08. 2021

DIGITFOTO GALANTA 2021

 - vyhodnotenie celoslovenskej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby s medzinárodnou účasťou

Miesto: Renesančný kaštieľ v Galante

 

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

 

 

02. 09. - 03. 10. 2021

OBRAZY

 - výstava diel Juraja Turyho,

člena Klubu výtvarníkov Galantská paleta

Miesto: Renesančný kaštieľ Galanta

 

 

 

09. 09. 2021

Pamätný deň obetí holokaustu

a rasového násilia

 - pietne spomienkové podujatie

Miesto: Mestský park v Seredi

                       Múzeum holokaustu v Seredi

                                                  

 

 

14. - 30. 09. 2021

Kultúra bez bariér

- prezantácia kultúrnych aktivít

zdravotne postihnutých spoluobčanov

v Galantskom regióne

Miesto: Renesančný kaštieľ v Galante

 

 

 

 

17. 09. 2021

Čaro slova

 - krajský festival umeleckého prednesu žien

Miesto: Renesančný kašteľ v Galante

 

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

 

 

 

18. 09. 2021

Hudobný medailón Viliame Farkaša

 husľového virtuóza, rodáka z Galanty

k nedožitým 90. narodeninám

Miesto: Renesančný kašteľ v Galante

 

Realizované s finančnou podporou MESTA GALANTA

 

 

 

24. 09. - 15. 10. 2021

Židia v Galante - výstava

Miesto: Renesančný kaštieľ v Galante

 

 

 

24. 09. 2021

Týždeň židovskej kultúry

 - kultúrno-spoločenské podujatia

Miesto: Park pri neogotickom kaštieli v Galante

 


Realizované s finančnou podporou

Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

 

 

 

 

01. - 31. 10. 2021

PREČO SOM NA SVETE RÁD/ RADA

 - výstava prác z medzinárodnej výtvarnej súťaže

s protidrogovým zámerom

Miesto: Mestský úrad v Galante

 

 

 

01. - 31. 10. 2021

FAREBNÝ SVET RÓMOV

 - výstava prác rómskych detí a mládeže

Miesto: Mestský úrad v Galante

 

 

 

02. 10. 2021

OdDYCHpoDYCH 2021

krajská postupová súťaž

a prehliadka dychovej hudby

Miesto: nádvorie neogotického kaštieľa v Galante

 

 

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

 

 

11. 10. - 10. 11. 2021

Eva Králiková - Tóthová

Pavel Kohút

 - výstava diel seniorov v rámci

Mesiaca úcty k starším

Miesto: Galantské osvetové stredisko

 

 

 

23. 10. 2021

Divertimento musicale 2021

krajská postupová súťažná prehliadka

neprofesionálnej inštrumentálnej hudby

Miesto: Renesančný kaštieľ v Galante

 

 

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

 

 

 

 


 
Virtuálna galéria 

Galantského osvetového strediska

 

  

 

 

 

Galantská paleta 2020

 - XVIII. ročník výstavy diel

neprofesionálnych výtvarných umelcov

Miesto: Virtuálna galéria GOS

 

Virtuálna prehliadka výstavy:

http://www.osvetaga.zupa-tt.sk/novinky/galantska-paleta-2020-virtualna-prehliadka-vystavy-nove

 

 

 

Prechádzky

 - výstava fotogrfií Pertra Dužeka

Miesto: Virtuálna galéria GOS

 

Virtuálna prehliadka výstavy:

http://www.osvetaga.zupa-tt.sk/novinky/prechadzky-vystava-fotografii-petra-duzeka-virtualna-prehliadka-nove

 

 

 

Vesmír očami detí 2020

- virtuálna výstava z okresnej výtvarnej súťaže

z oblasti astronómie

Miesto: Virtuálna galéria GOS

 

Virtuálna prehliadka výstavy:

http://www.osvetaga.zupa-tt.sk/novinky/vesmir-ocami-deti-2020-virtualna-prehliadka-nove

 

 

 

Krehká krása kraslíc

- virtuálna výstava

Miesto: Virtuálna galéria GOS

 

Virtuálna prehliadka výstavy:

http://www.osvetaga.zupa-tt.sk/novinky/krehka-krasa-kraslic-virtualna-prehliadka-nove

 

 

 

OKAMIHY

Výstava fotografií Branislava Okruhlicu

- virtuálna výstava

Miesto: Virtuálna galéria GOS

 

Virtuálna prehliadka výstavy:

http://www.osvetaga.zupa-tt.sk/novinky/okamihy-vystava-fotografii-branislava-okruhlicu-virtualna-prehliadka-nove

 

 

 

Výstava diel Petra Augustoviča

- virtuálna výstava

Miesto: Virtuálna galéria GOS

 

Virtuálna prehliadka výstavy:

http://www.osvetaga.zupa-tt.sk/novinky/vystava-diel-petra-augustovica-virtualna-prehliadka-nove

 

 

 

Výstava diel Márie Liškovej

- virtuálna výstava

Miesto: Virtuálna galéria GOS

 

Virtuálna prehliadka výstavy:

http://www.osvetaga.zupa-tt.sk/novinky/vystava-diel-marie-liskovej-virtualna-prehliadka-nove

 

 

 

Výstava diel Evy Králikovej - Tóthovej

- virtuálna výstava

Miesto: Virtuálna galéria GOS

 

Virtuálna prehliadka výstavy:

http://www.osvetaga.zupa-tt.sk/novinky/vystava-diel-evy-kralikovej-tothovej-virtualna-prehliadka

 

 

 

Výstava diel Jána Kollároviča

- virtuálna výstava

Miesto: Virtuálna galéria GOS

 

Virtuálna prehliadka výstavy:

http://www.osvetaga.zupa-tt.sk/novinky/vystava-diel-jana-kollarovica-virtualna-prehliadka

 

 

 

Podoby bleskov

Výstava fotografií Benjamína Dráfiho

- virtuálna výstava

Miesto: Virtuálna galéria GOS

 

Virtuálna prehliadka výstavy:

http://www.osvetaga.zupa-tt.sk/novinky/podoby-bleskov-vystava-fotografii-benjamina-drafiho-virtualna-prehliadka

 

 

 

AMFO 2020

48. ročník okresnej postupovej súťaže

amatérskej fotografickej tvorby

- virtuálna výstava

Miesto: Virtuálna galéria GOS

 

Virtuálna prehliadka výstavy:

http://www.osvetaga.zupa-tt.sk/novinky/amfo-2020-okresna-postupova-sutaz-virtualna-prehliadka

 

 

 

Proti škodlivým závislostiam bez hraníc 2020

16. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže

detí a mládeže

- virtuálna výstava

Miesto: Virtuálna galéria GOS

 

Virtuálna prehliadka výstavy:

http://www.osvetaga.zupa-tt.sk/novinky/proti-skodlivym-zavislostiam-bez-hranic-2020-virtualna-prehliadka

 

 

Adriana Decsiová - Adriana Popluhárová

 - výstava diel členiek Klubu výtvarníkov Galantská paleta

- virtuálna výstava

Miesto: Virtuálna galéria GOS

 

Virtuálna prehliadka výstavy:

http://www.osvetaga.zupa-tt.sk/novinky/vystava-diel-adriany-decsiovej-a-adriany-popluharovej

 

 

Výstava diel Pavla Kohúta

- virtuálna výstava

Miesto: Virtuálna galéria GOS

 

Virtuálna prehliadka výstavy:

http://www.osvetaga.zupa-tt.sk/novinky/vystava-diel-pavla-kohuta-virtualna-prezentacia

 

 

Výstava diel Jána Melišeka

- virtuálna výstava

Miesto: Virtuálna galéria GOS

 

Virtuálna prehliadka výstavy:

http://www.osvetaga.zupa-tt.sk/novinky/vystava-diel-jana-meliseka-virtualna-prezentacia

 

 

Magické Slovensko

 - výstava fotografií Laca Struhára

Miesto: Reštaurácia pod župou Trnava /Starohájska 10/

Virtuálna galéria GOS

 

Virtuálna prehliadka výstavy:

http://www.osvetaga.zupa-tt.sk/novinky/magicke-slovensko-vystava-fotografii-laca-struhara

 

 

Galantská paleta 2021

- virtuálna výstava

Miesto: Virtuálna galéria GOS

 

Virtuálna prehliadka výstavy:

http://www.osvetaga.zupa-tt.sk/novinky/galantska-paleta-2021-virtualna-vystavna-prehliadka

 

 

Deň Zeme - 22. apríl

- environmentálna osvetová kampaň

- Výstava fotografií Branislava Okruhlicu

- virtuálna výstava

Miesto: Virtuálna galéria GOS

 

Virtuálna prehliadka výstavy:

http://www.osvetaga.zupa-tt.sk/novinky/den-zeme-2021

 

 

Vesmír očami detí 2021

- virtuálna výstava

Miesto: Virtuálna galéria GOS

 

Virtuálna prehliadka výstavy:

http://www.osvetaga.zupa-tt.sk/novinky/vesmir-ocami-deti-2021-virtualna-prehliadka