Prehľad podujatí na január - február 2018

 

12. 1. 2018

Novoročné stretnutie výtvarníkov

Miesto:  Galantské osvetové stredisko

 

 

8. 2. - 17. 3. 2018

Galantská paleta

- výstava diel neprofesionálnych výtvarných umelcov

Miesto: Renesančný kaštieľ v Galante

                                   

    Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

 

10. 2. 2018

Šopornanský fašanek

Miesto: Obec Šoporňa - Rajčura

                                   

    Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

 

do 23. 02. 2018

Výtvarné spektrum 2018

- okresná súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorivosti

Miesto: Galantské osvetové stredisko

 

 

Január - február 2018

HOLOKAUST V SEREDI

- vzdelávacia výstava

Miesto: okres Galanta

 

 

Január - február 2018

Učme sa tolerancii

Interaktívne vzdelávanie pre žiakov ZŠ

Miesto:  ZŠ okresu Galanta

 


Január - február 2018

Kriminalita mládeže

- cyklus prednášok pre žiakov ZŠ a SŠ

Miesto: okres Galanta

 

 

Január - február 2018

Alkohol a mládež

- cyklus prednášok pre žiakov ZŠ a SŠ

Miesto: okres Galanta

 

 

Január - február 2018

Stretnutie rodičov detí

s mentálnym postihnutím

a poruchou autistického spektra

Miesto:  Galantské osvetové stredisko

 

 

Január - február 2018

Divadelné tvorivé dielne pre deti a mládež

Miesto: Galantské osvetové stredisko