Prehľad podujatí na jún 2019

 

 

02. 06. 2019

STRUNOBRANIE 2019

- krajská postupová súťaž a prehliadka

neprofesionálnych hudobných skupín a sólistov

Miesto: nádvorie Neogotického kaštieľa v Galante

                                  

    Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

 

 

do 07. 06. 2019

Ja a naša história

- výstava prác žiakov ŠZŠ okresu Galanta - 19. ročník

Miesto: ŠZŠ Sereď

 

 

10. 06. 2019

Divadelné predstavenie detí

z DDS "Za šecki drobné"

Miesto: Mestský úrad v  Galante

 

 

17. - 27. 06. 2019

Ja a naša história

- výstava prác žiakov ŠZŠ okresu Galanta - 19. ročník

Miesto: ŠZŠ Galanta

 

 

19. 06. 2019

Drogám povedz nie!

- 19. ročník podujatia s protidrogovým zámerom

Miesto: Galantské osvetové stredisko

 


19. 06. 2019

Bezpečne na prázdniny

- vzdelávacie podujatie pre deti o bezpečnosti

Miesto: Galantské osvetové stredisko

 

 

24. a 25. 06. 2019

01. a 02. 07. 2019

Aktívne starnutie

- umelecká tvorivá činnosť seniorov

Miesto: Denné centrum pri MsÚ v Galante

 

 

Jún 2019

Učme sa tolerancii

- vzdelávacie poduajtia pre žiakov ZŠ a SŠ

Miesto: okres Galanta

 

 

Jún 2019

Kriminalita mládeže

Alkohol a mládež

- cyklus prednášok pre žiakov ZŠ a SŠ

Miesto: okres Galanta

 

 

24. - 25. 06., 01. - 02. 07. 2019

Malebnosť paličkovanej čipky

- kultúrne dedičstvo našich predkov - tvorivé dielne

Miesto: Galanta

                                  

    Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

 

28. 06. 2019

KRONIKA 2019

- workshop pre kronikárov  - 1.časť

Miesto: Galantské osvetové stredisko

                                  

    Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

 

Jún 2019

Divadelné tvorivé dielne pre deti a mládež

Miesto: Galantské osvetové stredisko

 

 

PRIPRAVUJEME:

 

11. a 16. 07. 2019

09. 08. 2019

Stretnutie vo farbách

- vzdelávanie a umelecká tvorivá činnosť seniorov

Miesto: Galantské osvetové stredisko

                                  

    Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.