Prehľad podujatí na január - marec 2019

09. 01. 2019

Novoročné stretnutie

členov Klubu výtvarníkov

Galantská paleta

Miesto: Galantské osvetové stredisko

 

 

22. - 31. 01. 2019

Holokaust v Seredi

- vzdelávacia výstava

k Medzinárodnému dňu pamiatky

obetí holokaustu

Miesto: Stredná odborná škola technická Galanta

 

 

07. 02. - 15. 03. 2019

GALANTSKÁ PALETA 2019

- prezentácia neprofesionálnej výtvarnej tvorby

Miesto: Renesančný kaštieľ v Galante

                                  

    Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

 

22. 02. 2019

Výtvarné spektrum 2019

- okresný súťažný výber výtvarných diel

Miesto: Renesančný kaštieľ v Galante

 

 

Január - február 2019

Učme sa tolerancii

Interaktívne vzdelávanie pre žiakov ZŠ

Miesto: okres Galanta

 

 

Január - február 2019

Kriminalita mládeže

Alkohol a mládež

- cyklus prednášok pre žiakov ZŠ a SŠ

Miesto: okres Galanta

 

 

Január - február 2019

Divadelné tvorivé dielne pre deti a mládež

Miesto: Galantské osvetové stredisko

 

 

Pripravujeme:

02. 03. 2019

Šopornanský fašanek

Kultúrno-spoločenské podujatie

s uchovávaním ľudových tradícií

- pochovanie basy

Miesto: Obec Šoporňa

 

Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie ZSE.

 

 

 


 

 

19. 06. - 12. 7. 2018

Svet kovačického insitného umenia

- výstava diel

Miesto: Úrad Trnavského samosprávneho kraja

 

 

 

25. - 26. 06., 2. - 3. 7., 10. 08. 2018

Aktívne starnutie

- umelecké tvorivé stretnutia seniorov

Miesto: Denné centrum pri MsÚ v Galante, Mestský park v Galante

 

 

 

2. 8. - 30. 09. 2018

MAGICKÉ SLOVENSKO

- výstava fotografií LACA STRUHÁRA

pri príležitosti 25. výročia vzniku

samostatnej Slovenskej republiky

Miesto: Renesančný kaštieľ v Galante

 

 

 

09. 08. 2018

Dožinkové slávnosti

a Deň ľudových tradícií

- folklórny festival

Miesto: nádvorie Neogotického kaštieľa v Galante

 

 

 

12., 17. 07. 2018

10. 08. 2018

Stretnutie vo farbách

- umelecká tvorivá činnosť seniorov - aktívne starnutie

Miesto: Galantské osvetové stredisko,

Park pri Neogotickom kaštieli v Galante

                                   

    Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

 


11. 08. 2018

DIGITFOTO GALANTA 2018

- vyhodnotenie a prezentácia diel

zo XVI. ročníka celoslovenskej súťaže

a prehliadky neprofesionálnej fotografickej tvorby

s medzinárodnou účasťou

Miesto: Renesančný kaštieľ v Galante

                                  

    Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

 

 

05., 12., 17. 09. 2018

Týždeň židovskej kultúry

- festival židovskej hudby

Miesto: Mestské múzeum v Seredi,

Renesančný kaštieľ v Galante,

Inovatech Sládkovičovo

 

                     Realizované s finančnou podporou

Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

 

 

 

07. 09. 2018  o 11:00 h

Pamätný deň obetí holokaustu

a rasového násilia

- pietne spomienkové podujatie

Miesto: Mestský park v Seredi

 

 

11. - 20. 09. 2018

Výstava diel Jána Kollároviča

- výstava v rámci cyklu INTEGRÁCIE

Miesto: Kultúrny dom Eliášovce

 

 

21. 09. 2018

ČARO SLOVA

- 51. ročník krajského festivalu

umeleckého prednesu žien

Miesto: Renesančný kaštieľ v Galante

                                   

    Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

 

 

22. 09. 2018

MODRÝ SPRIEVOD

Odborný seminár pre rodičov detí

s mentálnym postihnutím

a poruchou autistického spektra

Miesto:  Galantské osvetové stredisko

 

 

 

30. 09. 2018

FestMlaDych 2018

- krajská postupová súťaž a prehliadka

detských a mládežníckych dychových hudieb

Miesto: Park pri Neogotickom kaštieli v Galante

                                  

    Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

 

 

30. 09. 2018

ROMAFEST

- tradičný festival rómskej kultúry

Miesto: Park pri Neogotickom kaštieli v Galante

 

                     Realizované s finančnou podporou

Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

 

 

 

02. - 31. 10. 2018

Farebný svet Rómov

14. ročník výstavy výtvarných prác rómskych detí

a mládeže Trnavského kraja

Miesto: Mestský úrad v Galante

 

 

 

06. - 13. 10. 2018

Výstava diel Karola Dudása

člena Klubu výtvarníkov Galantská paleta

Miesto: Kultúrny dom Kráľov Brod

 

 

 

06. 10. 2018

Zlaté struny citary

- festival citarovej hudby

Miesto: Obec Kráľov Brod

                                  

    Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

 

 

18. 10. 2018

Kultúra nás spája

Multikultúrny festival

Miesto: Kultúrny dom v Šoporni

                      Realizované s finančnou podporou

Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

 

 

 

19. - 31. 10. 2018

Ján Kollárovič - Rudolf Bazsalovics

Výstava diel členov Klubu výtvarníkov Galantská paleta

Miesto: Mestské kultúrne stredisko Šamorín

 

 

 

5. - 30. 11. 2018

PRECHÁDZKY

- výstava fotografií PETRA DUŽEKA

Miesto: Inovatech Sládkovičovo

 

 

 

7. 11. 2018

ZDRAVÝ ŽIVOT

- zdravotná osveta pre obyvateľov mesta

/bezplatné vyšetrenia hldiny cukru a iné/

Miesto: Mestské kultúrne stredisko Galanta

 

 

 

22. 11. 2018

Kodályova Galanta

- festival detského a mládežníckeho

zborového spevu

Miesto: Mestské kultúrne stredisko v Galante

                                   

    Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

 

 

29. 11. 2018

Odborný seminár z oblasti

umeleckého prednesu

Miesto: Galantské osvetové stredisko

 

 

 

30. 11. 2018

Kronika 2018 - 2. časť

- workshopy pre kronikárov

Miesto: Galantské osvetové stredisko

                                   

    Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

 

 

3. - 17. 12. 2018

Ja a naše krásne Slovensko

- putovná výstava práca žiakov ŠZŠ okresu Galanta

Miesto: Inovatech Sládkovičovo

 

 

 

September - december 2018

Učme sa tolerancii

Interaktívne vzdelávanie pre žiakov ZŠ

Miesto:  ZŠ okresu Galanta

 

 


September - december 2018

Kriminalita mládeže

- cyklus prednášok pre žiakov ZŠ a SŠ

Miesto: okres Galanta

 

 

 

September - december 2018

Alkohol a mládež

- cyklus prednášok pre žiakov ZŠ a SŠ

Miesto: okres Galanta

 

 

September - decembr 2018

Divadelné tvorivé dielne pre deti a mládež

Miesto: Galantské osvetové stredisko