Vychádzajúc z potrieb lepšej  informovanosti v oblasti kultúry a vzdelávania v okrese Galanta začalo Galantské osvetové stredisko od roku 2000 vydávať časopis OBZOR – štvrťročník o kultúrnom dianí a záujmovej činnosti v okrese Galanta, ktorý je v našom regióne považovaný za jedinečný svojho druhu. Uvedené periodikum má za cieľ informovať o uskutočnených podujatiach a propagovať kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity pripravované v celom galantskom regióne, čím dáva možnosť všetkým záujemcom zúčastňovať sa na nich. Od roku  2002 si čitatelia môžu okrem informačných článkov Galantského osvetového strediska prečítať aj zaujímavosti o podujatiach Galantskej knižnice a Vlastivedného múzea Galanta.

 

 

 

 

      

OBZOR 3/2022                           OBZOR 4/2022

 

 

       

                                  OBZOR 1/2022                           OBZOR 2/2022

 

 

 

         

OBZOR 3/2021                           OBZOR 4/2021

 

 

       

OBZOR 1/2021                           OBZOR 2/2021

 

 

 

       

OBZOR 1-2/2020                      OBZOR 3-4/2020

 

 

 

       

OBZOR 3/2019                          OBZOR 4/2019

 

 

       

OBZOR 1/2019                       OBZOR 2/2019

 

 

 

       

OBZOR 3/2018                         OBZOR 4/2018

 

 

   

OBZOR 1/2018                         OBZOR 2/2018

 

 

 

OBZOR 3-4/2017

 

 

    

OBZOR 1/2017                   OBZOR 2/2017

 

 

 

 

OBZOR 3/2016                     OBZOR 4/2016

 

 

  

OBZOR 1/2016                 OBZOR 2/2016

 

 

 

      OBZOR 1-2/2015                   OBZOR 3/2015                 OBZOR 4/2015

 

 

 

   

       OBZOR 1-2/2014                     OBZOR 3/2014                     OBZOR 4/2014

 

 

 

 

        OBZOR 1-2/2013                  OBZOR 3/2013                   OBZOR 4/2013

 

 

        

OBZOR 2-3/2012                      OBZOR 4/2012

 

 

           

               OBZOR 1/2012                  OBZOR 1/2012 - PRÍLOHA

 

 

V roku 2011 získal časopis OBZOR ocenenie v 3. ročníku celoslovenskej súťaže Miestne noviny 2011 - CENA generálneho riaditeľa Národného osvetového centra za propagáciu a podporu rozvoja miestnej kultúry a záujmovej činnosti  v podmienkach regiónu v kategórii kultúrnoinformačné a kultúrnoturistické noviny, časopis.

 

 

 

         

  OBZOR 1-2/2011                      OBZOR 3-4/2011

 

 

       

OBZOR 1/2010             OBZOR 2-3-/2010             OBZOR 4/2010

Nežná revolúcia

Galéria umenia