Trnavský samosprávny kraj – www.trnava-vuc.sk

Vlastivedné múzeum v Galante – www.muzeum.sk - odklik priamo na VMGA

Galantská knižnica – www.galantskakniznica.sk

Národné osvetové centrum – www.nocka.sk

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky – www.culture.gov.sk

Mesto Galanta – www.galanta.sk