Galantské osvetove stredisko vyhlásilo v roku 2020 už 48. ročník okresnej postupovej súťaže amatérskej fotografickej tvorby AMFO, ktorá patrí k najstarším a najprestížnejším súťažiam na Slovensku.
AMFO 2020 - okresná postupová súťaž - virtuálna prehliadka

 

AMFO 2020 - 48. ročník okresnej postupovej súťaže amatérskej fotografickej tvorby

 

 

Galantské osvetové stredisko v rámci záujmovej umeleckej činnosti každoročne realizuje okresné postupové súťaže z rôznych umeleckých oblastí. Fotografické aktivity v Galantskom regióne majú bohatú tradíciu a dlhoročne sa zaraďujú k najvýznamnejším podujatiam pre záujemcov a priaznivcov fotografie na Slovensku.  V zmysle pozícii vydaných Národným osvetovým centrom v Bratislave, Galantské osvetove stredisko vyhlásilo v roku 2020 už 48. ročník okresnej postupovej súťaže amatérskej fotografickej tvorby AMFO, ktorá patrí k najstarším a najprestížnejším súťažiam na Slovensku.

Súťaž Amfo napomáha rozvíjať záujmy, umeleckú kreativitu, nadanie a technické schopnosti v oblasti amatérskej fotografickej tvorby. Je zameraná na fotografické dokumentovanie a umelecké stvárnenie skutočnosti, na autorské vyjadrenie názorov, postojov a skúseností amatérskych fotografov. Súťaž nie je tematicky zameraná ani žánrovo vymedzená, koná v autorskej tvorbe vlastných fotografií, v kategóriách čiernobiela fotografia, farebná fotografia, multimediálna prezentácia a v kategórii cykly a seriály. Amfo vytvára priestor na vyhľadávanie talentovaných tvorcov,  rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast fotografov. Napomáha taktiež k výmene názorov a skúseností, prispieva k podpore fotografickej tvorby mladých autorov, je inšpiráciu pre všetkých záujemcov o tento druh umeleckej tvorby prostredníctvom výstav, seminárov, tvorivých dielní, či workshopov. Súťaž sa zameriava na niekoľko vekových skupín: I. veková skupina sú autori do 16 rokov, II. vekovú skupinu tvoria autori do 21 rokov a III. vekovú skupinu autori nad 21 rokov.

Z okresnej súťaže AMFO 2020 realizovanej Galantským osvetovým strediskom získali postup do krajského kola súťaže, ktoré sa bude konať na Záhorí v Skalici Mgr. Magda Vrábelová, Jozef Keppert, Tomáš Dobrócsy, Anna Bednárová a Peter Dužek. Postupujúci autori obsiahli tri súťažné kategórie s počtom 26 umelecky hodnotných a technicky výborných fotografických diel. 48. ročník okresnej postupovej súťaže amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2020 sa realizuje s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Prostredníctvom realizácie súťaže Amfo 2020 získavajú zúčastnení autori cenné informácie a skúsenosti, ktoré im budú nápomocné v ich kvalitatívnom a umeleckom raste. Významným prínosom je taktiež možnosť pre mladých autorov stretnúť sa s odborníkmi v oblasti fotografie, vzbudenie záujmu mladej generácie o fotografické umenie a ich podnietenie k aktívnej činnosti v oblasti fotografie.

Zostavu postupujúcich fotografií piatich autorov z okresného kola súťaže vám Galantské osvetove stredisko aktuálne prináša prostredníctvom virtuálnej výstavnej prezentácie. Po uvoľnení súčasných epidemiologických opatrení pripraví Galantské osvetove stredisko v letných mesiacoch z okresnej postupovej súťaže amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2020 aj klasický formát výstavy. Všetkým postupujúcim autorom blahoželáme a prajeme veľa tvorivých síl.

Dobré svetlo, priatelia!

 

 

AMFO 2020 - 48. ročník okresnej postupovej súťaže amatérskej fotografickej tvorby - virtuálna prehliadka

 

 

 

Amfo 2020 - Mgr. Magda Vrábelová - Prístav I
Amfo 2020 - Mgr. Magda Vrábelová - Prístav II
Amfo 2020 - Mgr. Magda Vrábelová - Prístav III
Amfo 2020 - Peter Dužek - BUDAPEŠŤ VÝCHOD SLNKA
Amfo 2020 - Peter Dužek - LIPTOVSKÁ MARA V HMLE
Amfo 2020 - Peter Dužek - SMOLENICE PRI ZÁPADE
Amfo 2020 - Peter Dužek - ABSTRAKT - OSTROV
Amfo 2020 - Peter Dužek - KAMZÍK BRATISLAVA
Amfo 2020 - Peter Dužek -TRÍBEČ V HMLE
Amfo 2020 - Tomáš Dobrócsy - Fontána holubov
Amfo 2020 - Tomáš Dobrócsy - Hore nohami
Amfo 2020 - Tomáš Dobrócsy - Na dva ťahy
Amfo 2020 - Tomáš Dobrócsy - Pri Eiffelovke
Amfo 2020 - Tomáš Dobrócsy - Umenie divadla
Amfo 2020 - Anna Bednárová - Historický luster 1
Amfo 2020 - Anna Bednárová - Historický luster 2
Amfo 2020 - Anna Bednárová - Historický luster 3
Amfo 2020 - Anna Bednárová - Inovať v parku
Amfo 2020 - Anna Bednárová - Kaštieľ zahalený inovaťou
Amfo 2020 - Anna Bednárová - Medzi stromami
Amfo 2020 - Anna Bednárová - Zamrznuté borovice
Amfo 2020 - Anna Bednárová - Zimná záclona
Amfo 2020 - Jozef Keppert - GYŐR I
Amfo 2020 - Jozef Keppert - GYŐR II
Amfo 2020 - Jozef Keppert - GYŐR III
Amfo 2020 - Jozef Keppert - GYŐR IV

Nežná revolúcia

Galéria umenia