Galantské osvetové stredisko oznamuje všetkým záujemcom o neprofesionálnu fotografiu, že uzávierka prijímania fotografických diel v rámci okresného kola súťaže AMFO sa predlžuje do 7. mája 2020.
AMFO 2020 - okresné kolo súťaže - OZNAM

AMFO 2020 -  okresné kolo celoštátnej postupovej súťaže
a výstavy amatérskej fotografie!!! OZNAM !!!

 

Galantské osvetové stredisko oznamuje všetkým záujemcom

o neprofesionálnu fotografiu, že

uzávierka prijímania súťažných fotografických diel

v rámci okresného kola

celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografie

AMFO 2020

 sa predlžuje do 7. mája 2020.

 

 

Keďže Galantské osvetové stredisko na základe odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva SR pracuje v obmedzenom režime, prosíme záujemcov, ktorí sa chcú súťaže zúčastniť, aby si odovzdanie súťažných fotografických diel dohodli telefonicky.

Súťažné fotografické diela treba doručiť na adresu:

Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta

Tel. kontakt: 0902/ 904 203, 0902/ 904 200