V dňoch 6. – 31. augusta 2020 pripravilo Galantské osvetove stredisko v priestoroch Renesančného kaštieľa v Galante výstavu fotografií zo súťaže Amfo.
AMFO 2020 - výstava fotografií

AMFO 2020 - výstava zo 48. ročníka okresnej postupovej súťaže amatérskej fotografickej tvorby

 

 

Fotografické aktivity v Galantskom regióne majú bohatú tradíciu a dlhoročne sa zaraďujú k najvýznamnejším podujatiam pre záujemcov a priaznivcov fotografie na Slovensku. Organizátorom 48. ročníka okresnej postupovej súťaže amatérskej fotografickej tvorby AMFO, ktorá patrí k najstarším a najprestížnejším súťažiam na Slovensku, bolo Galantské osvetove stredisko. Vyhlasovateľom súťaže je Národným osvetovým centrom v Bratislave. Podujatie sa realizovalo s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Súťaž Amfo napomáha rozvíjať záujmy, umeleckú kreativitu, nadanie a technické schopnosti v oblasti amatérskej fotografickej tvorby. Porotcov príjemne prekvapila a potešila vysoká úroveň prihlásených fotografi do súťaže, do ktorej boli zaslané vyzreté fotografie s viditeľným rukopisom jednotlivcov. Do krajského kola súťaže konaného v Skalici získali postup Jozef Keppert, Anna Bednárová,  Peter Dužek, Mgr. Magda Vrábelová a Tomáš Dobrócsy. Všetci postupujúci autori do vyššieho kola súťaže majú svoj osobitý štýl fotografického videnia, dobre zvládnutú kompozíciu a techniku zobrazovania.

V dňoch 6. – 31. augusta 2020 pripravilo Galantské osvetove stredisko v priestoroch Renesančného kaštieľa v Galante z uskutočnenej súťaže Amfo výstavnú prezentáciu, ktorá je tvorená zostavou postupujúcich fotografií piatich autorov z okresného kola. Realizáciou podujatia Amfo 2020 získavajú zúčastnení autori cenné informácie a skúsenosti, ktoré im budú nápomocné v ich kvalitatívnom a umeleckom raste. Verejnou prezentáciou fotografií prostredníctvom výstavy sa prispieva k zvýšenému záujmu o umeleckú fotografickú tvorbu.

Srdečne vás pozývame na výstavu.