Výstava s poetickým názvom Čaro hliny sa uskutoční v dňoch 24. júla – 25. augusta 2023 a inštalovaná bude v priestoroch Renesančného kaštieľa v Galante. Realizátorom výstavy je Galantské osvetové stredisko.
Čaro hliny 2023 - výstava

 

Čaro hliny - kultúrne dedičstvo našich predkov – výstava

 

Hlina ako úžasný tvárny materiál poskytuje široké spektrum kreatívnych podôb tvorenia. Na Slovensku sa práca s hlinou radí medzi najstaršie remeslá. Priblížiť širokej verejnosti čaro a krásu hlinených ručne zhotovených diel na hrnčiarskom kruhu i rôznych ozdobných a úžitkových keramických predmetov je cieľom výstavy, ktorej realizátorom je Galantské osvetové stredisko, v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja.

Výstava s poetickým názvom  Čaro hliny sa uskutoční v dňoch 24. júla – 25. augusta 2023 a inštalovaná bude v priestoroch Renesančného kaštieľa v Galante. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je aj hlavným partnerom podujatia.

Uskutočnenou výstavou chceme propagovať umeleckú tvorivosť vychádzajúcu z našich tradícií a prezentovať tradičné remeslo – prácu s hlinou, prostredníctvom súčasného vnímania a spôsobu autorskej práce. Záujem verejnosti a aj mladej generácie o aktívne tvorivé trávenie voľného času má vzostupnú tendenciu a práca s hlinou je jednou z  jej najvyhľadávanejších foriem. Výstavou chceme predstaviť zaujímavé tvorivé výsledky činnosti nadšencov, ktorých očarila práca s hlinou.

Výstava Čaro hliny uchováva a oživuje kultúrne dedičstvo v oblasti tradičného remeselníctva – keramikárstva a zároveň propaguje nové možnosti aktívnej činnosti a sebarealizácie verejnosti.

 

 

 

 

 

 

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nežná revolúcia

Galéria umenia