Realizátorom dvoch edukačno-tvorivých dielní pod názvom Čaro hliny v rámci projektu Vzdelávacie aktivity v Galantskom regióne bude Galantské osvetové stredisko.
Čaro hliny - tvorivé dielne

 

Čaro hliny - kultúrne dedičstvo našich predkov

 

Priblížiť verejnosti prácu s hlinou a dať im možnosť zoznámiť s ňou ako zaujímavým kreatívnym materiálom, prinášajú tvorivé dielne pod názvom Čaro hliny - kultúrne dedičstvo našich predkov. Naši predkovia hlinu používali v každodennom živote, vyrábali z nej najmä úžitkové, ale aj dekoratívne predmety. Realizátorom tvorivých dielní Čaro hliny v rámci projektu Vzdelávacie aktivity v Galantskom regióne bude Galantské osvetové stredisko. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je aj hlavným partnerom podujatia.

V dňoch 15. a 20. júla 2021 v Galante – ul. Zoltána Kodálya 787/6 chceme poskytnúť priestor verejnosti na svojpomocné, ručné zhotovenie keramických a úžitkových predmetov z hliny. Účastníci dvoch dielní budú mať možnosť vyskúšať si prácu s hlinou a vyhotoviť si predmety na hrnčiarskom kruhu, ktoré budú následne vypálené v peci. Lektorsky sa na dielňach budú podieľať úspešní keramikári Miriam Mihaliková a Ivan Godovič. Zrealizovaním edukačno-tvorivej aktivity Čaro hliny chceme prezentovať, že aj tradičná ľudová umelecká tvorivosť sa môže aj stať súčasného človeka významným zdrojom životnej energie.

Prínosom realizovaných dielní bude podpora tvorivej činnosti ľudí, zmysluplné trávenie voľného času, získavanie nových skúseností a informácii, uchovávanie a podpora kultúrneho dedičstva v oblasti tradičného remeselníctva – hrnčiarstva.

 

 

 

 

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.