Galantské osvetové stredisko zorganizovalo v dňoch 4. a 7. júla 2022 tvorivé dielne pod názvom Čaro hliny - kultúrne dedičstvo našich predkov. Účastníci mali možnosť zoznámiť sa s hlinou ako tradičným zaujímavým kreatívnym materiálom.
Čaro hliny - tvorvé dielne v Galante

Čaro hliny - kultúrne dedičstvo našich predkov

 

Galantské osvetové stredisko v rámci svojej činnosti dlhodobo a aktívne pristupuje k vytváraniu priaznivých podmienok na edukáciu občanov všetkých vekových kategórií a na zvyšovanie ich kompetencií v jednotlivých oblastiach vzdelávania. Dopyt verejnosti po tvorivých umeleckých činnostiach má v súčasnej dobe výrazne stúpajúcu tendenciu. Aktivita Čaro hliny - kultúrne dedičstvo našich predkov má snahu uchovávať a propagovať kultúrne dedičstvo v oblasti tradičného remeselníctva. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý bol aj hlavným partnerom podujatia.

V rámci dvoch tvorivých dielní, ktoré sa uskutočnili v dňoch 4. a 7. júla 2022 v Galante – ul. Zoltána Kodálya 787/6,  mali účastníci možnosť zoznámiť s hlinou ako tvorivým materiálom, ako aj prácou na hrnčiarskom kruhu. Snahou realizátora projektu bolo oživiť hrnčiarke remeslo v našom regióne a propagovať tradičnú ľudovú umeleckú tvorivosť. Prostredníctvom kreatívnych dielní Čaro hliny realizovaných v rámci projektu Vzdelávacie aktivity v Galantskom regióne, sme chceli predstaviť širokej verejnosti nesmierne čaro ručne vyhotovených premetov z hliny. Lektormi dielní boli dlhoroční keramikári a odborníci na prácu s hlinou Miriam Mihalíková a Ivan Godovič.

Tvorivé dielne priblížili verejnosti prácu s hlinou a zoznámenie sa s ňou ako zaujímavým kreatívnym  materiálom. Prínosom realizovaných dielní Čaro hliny bolo zmysluplné a aktívne trávenie voľného času, oživenie zvykov a tradícií hrnčiarstva, keramikárstva a rozvíjanie kreativity záujemcov o prácu s hlinou v rámci podpory nášho kultúrneho dedičstva.

 

 

 

 

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

 

 

 

 

 

 


Nežná revolúcia

Galéria umenia