V priestoroch Renesančného kaštieľa v Galante sa v dňoch 6. – 31. augusta 2021 konala výstava pod názvom Čaro hliny, ktorej realizátorom bolo Galantské osvetové stredisko.
Čaro hliny – výstava

 

Čaro hliny - kultúrne dedičstvo našich predkov – výstava

 

 

V priestoroch Renesančného kaštieľa v Galante sa v dňoch 6. – 31. augusta 2021 konala výstava pod názvom Čaro hliny, ktorej realizátorom bolo Galantské osvetové stredisko. Priblížiť širokej verejnosti čaro a krásu hlinených predmetov zhotovených na hrnčiarskom kruhu bolo hlavným zámerom výstavy tradičnej ľudovej umeleckej tvorivosti. Prezentovaným kultúrnym dedičstvom našich predkov v podobe práce s hlinou sa sprostredkúvajú tradície a oživujú zvyky. Majstrovstvo a kreativita slovenských hrnčiarov sú dlhoročne známe. Práca s hlinou patrí medzi najstaršie remeslá na Slovensku, a preto aj Galantské osvetové stredisko uskutočnenou výstavou malo snahu prispieť k rozvoju a uchovávaniu hrnčiarstva ako jedinečnej a neoddeliteľnej súčasti nášho kultúrneho dedičstva. Aby tradícia hrnčiarstva neupadala do zabudnutia, ale dostávala sa vo väčšej miere do povedomia verejnosti, a najmä mladej generácie, Galantské osvetové stredisko zrealizovalo aj tvorivé dielne zamerané na prácu s hlinou, ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý bol aj hlavným partnerom podujatí. V súčasnosti sa tvorivosť s hlinou v hojnej miere využíva aj ako art-terapeutická forma práce a pre mnohých ľudí sa stala ušľachtilým trávením voľného času. Výstava Čaro hliny pritiahla záujem a ukázala zručnosť našich „hrnčiarov“, ktorí vytvorili čarovné hlinené artefakty.

 

 

 

 

 

 

Nežná revolúcia

Galéria umenia