Galantské osvetové stredisko bolo hlavným organizátorom 54. ročníka krajského festivalu umeleckého prednesu žien pod názvom Čaro slova.
Čaro slova 2021 - festival umeleckého prednesu žien

Čaro slova

54. ročník krajského festivalu umeleckého prednesu žien v Galante

 

Galantské osvetové stredisko je dlhoročným pravidelným organizátorom jedinečného a v Trnavskom kraji veľmi obľúbeného festivalu umeleckého prednesu žien, ktorý sa uskutočňuje pod názvom Čaro slova. Podpora umenia slova a literárnej tvorby žien má svoje pevné a nezastupiteľné miesto v portfóliu aktivít z oblasti záujmovej umeleckej činnosti. Krajský festival umeleckého prednesu žien v Galante v roku 2021 symbolicky otvoril svoje „čarovnoslovné brány“ už po päťdesiaty štvrtý raz.

Tradícia a veľmi kvalitná úroveň robia z tohto festivalu vyhľadávané podujatie medzi záujemkyňami literárne tvoriacimi i interpretujúcimi umelecké slovo. Výnimočný festival umeleckého slova v Galante, sa teší obľube žien niekoľkých generácii. Zúčastňujú sa ho mladé dámy, ale aj ženy v zrelom veku, či na zaslúženom dôchodku, ktoré sa prednesu, ale aj vlastnej tvorbe venujú dlhé roky. S radosťou prezentujú svoje nadanie a nadšenie pre literatúru, či už s prednesmi poézie a prózy od slovenských a zahraničných autorov, alebo so svojou vlastnou literárnou tvorbou.

Festival Čaro slova sa uskutočnil dňa 17. septembra 2021 v historických priestoroch Renesančného kaštieľa v Galante. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý bol aj hlavným partnerom podujatia. Každoročným uskutočňovaním krajského festivalu v Galante sa napomáha zvyšovaniu úrovne umeleckých prednesov našich žien a zároveň sa prispieva k podpore umeleckého prednesu žien. Okrem sledovania nárastu kvality umeleckého prednesu je veľmi významná aj objavnosť interpretovaných umeleckých textov. Krajský festival Čaro slova umožňuje podchytiť talentované recitátorky, podporuje a ďalej rozvíja ich umeleckú činnosť v oblasti prednesu poézie, prózy či vlastnej tvorby.

 

 

 

 

 

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

 

 

 

 


 

 

Nežná revolúcia

Galéria umenia