Galantské osvetové stredisko je hlavný organizátor festivalu umeleckého prednesu žien pod názvom Čaro slova, ktorý sa uskutoční dňa 30. septembra 2022 v Renesančnom kaštieli v Galante.
Čaro slova - festival umeleckého prednesu žien

Čaro slova

Festival umeleckého prednesu žien v Galante

 

Galantské osvetové stredisko bolo hlavným organizátorom festivalu umeleckého prednesu žien pod názvom Čaro slova, ktorý sa uskutočnil dňa 30. septembra 2022 v Renesančnom kaštieli v Galante. Podujatie sa realizovalo s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Zámerom festivalu bolo podporovať rozvoj umeleckého prednesu žien a taktiež dať priestor na konfrontáciu úrovne prednesov žien v tejto umeleckej oblasti.

Krajský festival umožnil odprezentovať ženy-recitátorky, podporiť a ďalej rozvíjať ich umeleckú činnosť v oblasti prednesu poézie, prózy či vlastnej tvorby. Spoločná debata a vzájomná výmena skúseností boli významnými benefitmi festivalu Čaro slova v Galante pre všetky zúčastnené recitátorky, záujemkyne umeleckej interpretácie slova.

Festival Čaro slova poskytol príležitosť ženám-recitátorkám prezentovať svoj umelecký prednes a zároveň všetkým, čo majú radi umenie slova sprostredkoval príjemné a hodnotné umelecké zážitky.

 

 

 

 

 

 

 

Nežná revolúcia

Galéria umenia