Trnavský samosprávny kraj a Galantské osvetové stredisko v spolupráci s mestom Sereď a SNM - MŽK - Múzeom holokaustu v Seredi uskutočnili dňa 6. septembra 2017 pietne spomienkové podujatie pri príležitosti Dňa obetí holokaustu a rasového násilia.
Deň obetí holokaustu a rasového násilia

Trnavský samosprávny kraj a Galantské osvetové stredisko v spolupráci s mestom Sereď a SNM - MŽK - Múzeom holokaustu v Seredi uskutočnili dňa 6. septembra 2017 pietne spomienkové podujatie pri príležitosti Dňa obetí holokaustu a rasového násilia, ktoré bolo realizované pod záštitou Tibora Mikuša, predsedu Trnavského samosprávneho kraja.

Pripomínanie si Dňa obetí holokaustu a rasového násilia v Seredi je veľmi adresné, veď práve v tomto meste bol počas II. svetovej vojny zriadený pracovný a koncentračný tábor, z ktorého  bolo vyvezených niekoľko tisíc ľudí do táborov vyhladzovacích. Pamätník obetí holokaustu nachádzajúci sa v Mestskom parku v Seredi je dôstojným miestom na realizáciu spomienkového podujatia, ktorým sa poukázalo na nebezpečenstvá a hrôzy vyplývajúce z diskriminácie a násilia.

Úctu obetiam holokaustu prišli vzdať do Serede Milan Domaracký, poslanec zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja, Ľubomír Veselický, viceprimátor mesta Sereď, František Juhos, prednosta Okresného úradu v Galante, Peter Paška, primátor mesta Galanta, Igor Rintel, predseda Ústredného zväzu Židovských náboženských obcí v SR, Martin Kornfeld, tajomník Ústredného zväzu Židovských náboženských obcí v SR, Martin Korčok, riaditeľ Múzea holokaustu v Seredi, Viera Pastvová z Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Galante.

Svojou prítomnosťou v Seredi vzdala úctu svojim rodičom a preživším, ale aj miliónom obetí holokaustu pani Esther Shilo, dcéra slovenských rodičov preživších holokaust, ktorá na Slovensko pricestovala z Izraela. Vo svojom preslove povedala: „Holokaust nie je len čiernou škvrnou v nemeckej histórii, je to škvrna v histórii národov celej Európy, je to najhroznejšia potupa ľudstva v dejinách. Nesmieme pripustiť, aby smutné spomienky na holokaust skončili iba pohľadom do minulosti. Z dejinných udalostí sa musí ľudstvo poučiť. Nikdy viac sa nesmie  dovoliť,  aby sa niečo  podobné vo svete udialo  a toto poučenie by  malo byť do budúcnosti nádejou a impulzom pre vytváranie nového, lepšieho, stabilnejšieho života pre židovský ľud a všetky národy a národnosti na svete.“

            Počas pietneho aktu odznela v hebrejskom jazyku modlitba za mučeníkov ŠOA a taktiež prastarý židovský chválospev Kadiš. Následne bolo zapálených sedem sviečok, z ktorých šesť symbolizuje 6 miliónov židovských obetí fašistickej agresie počas II. svetovej vojny a siedma večné svetlo a nádej v budúci život v mieri.

Pod názvom Holokaust v Seredi vyhotovilo Galantské osvetové stredisko putovnú výstavu, ktorá bola inštalovaná v parku v Seredi a ktorej zámerom je vzdelávať mladú nastupujúcu generáciu a prispieť  tak v spoločnosti k podpore a ochrane ľudských práv a slobôd. Pietne spomienkové podujatie Deň obetí holokaustu a rasového násilia z verejných zdrojov podporil Fondu na podporu umenia 2017, ktorý bol aj hlavným partnerom podujatia.

            Je dôležité pripomínať si obdobie  holokaustu pietnymi spomienkovými podujatiami i vzdelávacími výstavami, a preto Trnavský samosprávny kraj a Galantské osvetové stredisko budú naďalej  pokračovať v realizácii pietnych podujatí pri pamätníku obetí holokaustu v Mestskom parku v Seredi a deklarovať tak v spoločnosti aktívne snahy voči akýmkoľvek prejavom intolerancie a neznášanlivosti.

 

 

 

 

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.