Galantské osvetové stredisko v rámci tohtoročného Dňa Zeme pripravilo virtuálnu výstavu fotografií Branislava Okruhlicu a vyhlásilo novú tvorivo-umeleckú súťaž Krásy našej prírody.
Deň Zeme 2021

 

DEŇ ZEME – 22. apríl

 

 

Galantské osvetové stredisko každoročne v mesiaci apríl pripravuje zaujímavé aktivity s environmentálnym zameraním, a tak sa snaží upriamovať pozornosť širokej verejnosti na najväčšiu celosvetovú občiansku iniciatívu - Deň Zeme, ktorý si pripomíname od 22. apríla 1970, kedy vedci na základe vyhotovenia snímok Zeme z kozmu, na ktorých sa prejavilo znečistenie ovzdušia, vyzvali svetovú verejnosť k spoločnému úsiliu na ochranu našej planéty so všetkým, čo ju robí jedinečnou.                           

Deň Zeme  je masovou, celosvetovou aktivitou nabádajúcou k zamysleniu sa nad budúcnosťou našej planéty a tým aj ľudstva.  Aktivity Dňa Zeme podporuje celý rad významných organizácií, inštitúcií, osobností ako i jednotlivé obce a  mestá. V súčasnosti vo svete mocnejú názory, aby bol každý deň pre ľudstvo Dňom Zeme.

Trnavský samosprávny kraj a Galantské osvetové stredisko spolu s ďalšími organizáciami pred niekoľkými rokmi naštartovali proces ozdravovania a zazeleňovania nášho regiónu vysádzaním  stromov. Do tejto iniciatívy sa zapojilo i mesto Galanta, ktoré má taktiež pozitívny vzťah k životnému prostrediu. Vysadené stromčeky na verejnom priestranstve aj v areáloch materských, základných a stredných škôl na území mesta Galanta prispeli k skrášleniu a ozdraveniu nášho životného prostredia.

Každý jeden zasadený strom pomôže vytvoriť veľkú mozaiku ozdravných procesov pre Zem a tým i pre človeka samého. Deň Zeme si pripomíname, aby sme si čoraz hlbšie uvedomovali, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné a rovnováha na tejto planéte je veľmi krehká. Každý, aj malý počin je dôležitý. Neúmerné zásahy do životného prostredia spôsobujú klimatické zmeny a extrémy počasia. Chceme žiť v zdravom prostredí, preto si ho zveľaďujme a chráňme. Výsadbou stromov, ale i rozumným nakladaním s odpadmi, šetrením elektrickej energie a hlavne výchovou mladej generácie k úcte k životu a svojmu prostrediu môžeme zabezpečiť, aby sa naše mesto a celý kraj stali dobrými miestami pre život.

Galantské osvetové stredisko pri príležitosti 51. výročia celosvetovej kampane Deň Zeme 2021 vyhlásilo novú výtvarnú, fotografickú a literárnu súťaž pre deti a mládež pod názvom Krásy našej prírody. Informácie o súťaži nájdete na nasledujúcom linku: http://www.osvetaga.zupa-tt.sk/novinky/krasy-nasej-prirody-nova-tvorivo-umelecka-sutaz-pre-deti-a-mladez

 

 

Aj touto tvorivo-umeleckou aktivitou sa Galantské osvetové stredisko snaží o výchovu mladej nastupujúcej generácie, aby spoznávala krásy prírody a do budúcnosti si hlbšie uvedomila potrebu ochrany nášho životného prostredia.

Inšpiráciou a zároveň výzvou pre všetkých, deti, mládež, ale aj dospelých, aby sme si spoločne chránili prostredie, v ktorom žijeme, môže byť prezentovaná výstavná kolekcia diel fotografa Branislava Okruhlicu, ktorý prostredníctvom objektívu svojho fotoaparátu zachytáva jedinečnosť krás našej prírody. Objavujte a obdivujte fascinujúcu prírodnú rozmanitosť v jej monumentálnosti i éterickej krehkosti. Čarokrásna fotopoetika prírody je potechou ducha. Každý jeden fotozáber nech sa stane pre vás osobným mottom k ochrane prírody.

 

Výstava fotografií Branislava Okruhlicu
- virtuálna prehliadka

 

 

Výstava fotografií Branislava Okruhlicu
Výstava fotografií Branislava Okruhlicu
Výstava fotografií Branislava Okruhlicu
Výstava fotografií Branislava Okruhlicu
Výstava fotografií Branislava Okruhlicu
Výstava fotografií Branislava Okruhlicu
Výstava fotografií Branislava Okruhlicu
Výstava fotografií Branislava Okruhlicu
Výstava fotografií Branislava Okruhlicu
Výstava fotografií Branislava Okruhlicu
Výstava fotografií Branislava Okruhlicu
Výstava fotografií Branislava Okruhlicu
Výstava fotografií Branislava Okruhlicu
Výstava fotografií Branislava Okruhlicu
Výstava fotografií Branislava Okruhlicu
Výstava fotografií Branislava Okruhlicu
Výstava fotografií Branislava Okruhlicu
Výstava fotografií Branislava Okruhlicu
Výstava fotografií Branislava Okruhlicu
Výstava fotografií Branislava Okruhlicu
Výstava fotografií Branislava Okruhlicu
Výstava fotografií Branislava Okruhlicu
Výstava fotografií Branislava Okruhlicu
Výstava fotografií Branislava Okruhlicu
Výstava fotografií Branislava Okruhlicu
Výstava fotografií Branislava Okruhlicu
Výstava fotografií Branislava Okruhlicu
Výstava fotografií Branislava Okruhlicu
Výstava fotografií Branislava Okruhlicu
Výstava fotografií Branislava Okruhlicu
Výstava fotografií Branislava Okruhlicu
Výstava fotografií Branislava Okruhlicu
Výstava fotografií Branislava Okruhlicu

Nežná revolúcia

Galéria umenia