Vyhodnotenie a prezentácia diel z XV. ročníka celoslovenskej súťaže a prehliadky neprofesionálnej fotografickej tvorby s medzinárodnou účasťou sa konali dňa 12.8.2017 v Renesančnom kaštieli v Galante.
Digitfoto Galanta 2017

Digitfoto Galanta 2017

 

Vyhodnotenie a prezentácia diel z XV. ročníka celoslovenskej súťaže a prehliadky neprofesionálnej  fotografickej tvorby s medzinárodnou účasťou sa konali dňa 12.08.2017 v Renesančnom kaštieli v Galante.

Organizátormi unikátnej a tradičnej fotografickej súťaže sú Spolok pracovníkov miestnej a regionálnej kultúry Slovenska v Galante a Galantské osvetové stredisko, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja. Zámerom súťaže Digitfoto Galanta je vytvárať priestor na prezentáciu a konfrontáciu výsledkov práce v oblasti tvorby fotografov v celoslovenskom a  medzinárodnom merítku. V súťaži sa hodnotia fotografie zložené do cyklov s určitou spoločnou vlastnosťou, témou alebo myšlienkou vytvárajúce obsahovú aj formálnu jednotu, čo veľa naznačuje o systematickej práci každého z autorov. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fondu na podporu umenia 2017, ktorý je aj hlavným partnerom podujatia.

 

  DIGITFOTO GALANTA 2017 - výsledková listina

 

 

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.