Celoslovenská súťaž a prehliadka neprofesionálnej fotografickej tvorby s medzinárodnou účasťou pod názvom Digitfoto Galanta 2018 sa konala dňa 11. augusta 2018 v priestoroch Renesančného kaštieľa v Galante.
Digitfoto Galanta 2018

Digitfoto Galanta 2018

 

Vytvárať priestor na prezentáciu a konfrontáciu výsledkov práce v oblasti neprofesionálnej fotografickej tvorby ponúka aj v tomto roku celoslovenská súťaž a prehliadka neprofesionálnej fotografickej tvorby s medzinárodnou účasťou pod názvom Digitfoto Galanta 2018. Vyhlasovateľom a realizátorom 16. ročníka súťaže je Spolok pracovníkov miestnej a regionálnej kultúry Slovenska v Galante v spolupráci s Galantským osvetovým strediskom, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja. V protipóle k súčasnej hektickej dobe sa ako snaha o umelecké sabavyjadrenie mnohokrát využíva fotografovanie a práve v tejto oblasti ponúka autorom možnosť na prezentáciu tvorby súťaž Digitfoto Galanta. Spoločné verejné vyhodnotenie súťaže sa uskutočnillo dňa 11. augusta 2018 v priestoroch Renesančného kaštieľa v Galante. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý bol zároveň aj hlavným partnerom projektu.

V rámci existujúcich fotosúťaží je Digitfoto Galanta unikátnou a jedinečnou súťažou, v ktorej sa hodnotia fotografie zložené do série, celku s určitou spoločnou črtou vytvárajúce obsahovú aj formálnu jednotu, čo veľa naznačuje o systematickej práci každého zo súťažiacich autorov.

Súťaž a prehliadka Digitfoto prispieva k podpore inovatívnych fotografických aktivít, umožňuje podchytiť talentovaných autorov, podporiť a ďalej rozvíjať ich umeleckú činnosť, napomáha k výmene názorov a skúseností fotografov, podporuje spoluprácu fotografov a fotoklubov na celoslovenskej a medzinárodnej úrovni, prispieva k podpore fototvorby mladých autorov, zabezpečuje kvalitatívny umelecký rast fotografov.

 

 

 

 

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.