Digitfoto Galanta je názov celoslovenskej súťaže a prehliadky neprofesionálnej fotografickej tvorby s medzinárodnou účasťou, ktorej XXI. ročník vyhlasuje a realizuje Galantské osvetové stredisko.
Digitfoto Galanta 2023

DIGITFOTO GALANTA 2023

 

Celoslovenská súťaž a prehliadka neprofesionálnej fotografickej tvorby s medzinárodnou účasťou Digitfoto Galanta prichádza aj v roku 2023 ako zaujímavá príležitosť pre nadšencov a priaznivcov fotografovania prezentovať a konfrontovať výsledky svojej najnovšej  fotočinnosti. V poradí XXI. ročník súťaže vyhlásilo a jej realizátorom je Galantské osvetové stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je zároveň aj hlavným partnerom projektu.

Súťaž Digitfoto Galanta si počas rokov neustále udržiava vysokú umeleckú úroveň. Jedinečná a unikátna súťažná podmienka, ktorou je obsahová aj formálna jednota fotografií zložených do série a celku s určitou spoločnou vlastnosťou, témou alebo myšlienkou, významným spôsobom aktivizuje tvorcov ku kreatívnemu mysleniu. Prihlásené súťažné  snímky majú z roka na rok zvyšujúcu sa umeleckú aj technickú kvalitu, čím sa prispieva k pozitívnemu renomé podujatia. Predsedom poroty a odborným garantom súťaže Digitfoto Galanta je Ladislav Struhár, popredný slovenský fotograf, držiteľ titulu QEP - Qualified European Professional Photographer, autor oceňovaných fotografických publikácií. Súťaž prebieha v dvoch vekových kategóriách a to: kategória A  - autori do 25 rokov a  kategória B - autori nad 25 rokov.

Slávnostné vyhodnotenie celoslovenskej súťaže s medzinárodnou účasťou Digitfoto Galanta sa bude konať dňa 12. augusta 2023 v reprezentatívnych priestoroch Renesančného kaštieľa v Galante. Moderna fotografického umenia a historická architektúra vytvárajú symbiózu, ktorá každoročne uchvacuje návštevníkov podujatia. V kvalitatívnom raste napomáha súťažiacim, a najmä mladým autorom aj hodnotiaci odborný seminár, ktorý je vedený renomovanými fotografistami s bohatými skúsenosťami.

K súťaži a prehliadke Digitfoto Galanta 2023 bude vydaný originálny 260-stranový katalóg v elektronickom formáte na USB nosiči, čo prispieva tiež k výnimočnosti podujatia. Katalóg je zostavený z ocenených diel a ďalších vybraných súťažných fotografií a je cenným artefaktom poskytujúcim inšpiráciu i umelecký zážitok. Počas verejnej prezentácie a vyhodnotenia súťaže Digitfoto Galanta, od 12. augusta 2023, bude katalóg zo súťaže, ktorý je predajný, k dispozícii každému záujemcovi.

 

 

 

 

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

 

 

 

Súťaž a prehliadka Digitfoto Galanta umožňuje podchytiť talentovaných autorov, podporiť a ďalej rozvíjať ich umeleckú činnosť v oblasti fotografickej tvorby, propaguje oblasť vizuálneho umenia zastúpeného fotografiou, slúži ako zdroj inšpirácie a je motivujúcim činiteľom pre záujemcov o fotografovanie, ktorých posúva ku kvalitnejšiemu výslednému fotografickému zobrazeniu.

 

 

  DIGITFOTO GALANTA 2023 - výsledková listina

 

 

 

 

 

 

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Nežná revolúcia

Galéria umenia