Pre záujemcov o divadlo a dramatické umenie z radov detí a mládeže pripravilo Galantské osvetové stredisko aj v roku 2023 úspešné a obľúbené Divadelné tvorivé dielne.
Divadelné tvorivé dielne

 

Divadelné tvorivé dielne

 

Pre záujemcov o divadlo a dramatické umenie z radov detí a mládeže pripravilo Galantské osvetové stredisko kreatívne tvorivé dielne. Podujatia sa uskutočnia v rámci projektu Vzdelávacie aktivity v Galantskom regióne a vytvoria podmienky pre prezentáciu tvorivých umeleckých zručností školopovinných detí a mládeže v oblasti divadla.

Mladí ľudia budú mať možnosť zoznámiť sa divadlom a naučiť sa základným správnym postupom, ktoré sú dôležité pri predvádzaní dramatizácie. Divadelné dielne sa budú realizovať počas štyroch stretnutí v dňoch 19. a 26. mája a 2. a 9. júna 2023 v priestoroch Galantského osvetového strediska. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je aj hlavným partnerom podujatia.

Projekt prináša nové možnosti aktívnej činnosti a sebarealizácie detí a mládeže. Základom práce v dielňach bude objaviť a podporiť v deťoch rozvoj ich prirodzeného talentu. Divadelné dielne pre deti a mládež budú vedené odborníkmi s dlhoročnými divadelnými skúsenosťami. Medzi praktické zručnosti, ktorým sa účastníci priučia sú najmä správna artikulácia, intonácia reči, pohyb v priestore, výrazovosť či improvizácia.

Nadobudnuté zručnosti a vedomosti budú môcť deti a mládež využiť aj v praktickom živote, napríklad pri školských účinkovaniach a prezentáciách. Aktivita Divadelné tvorivé dielne poskytne priestor deťom a mládeži na zmysluplné využívanie voľného času prostredníctvom aktívnej práce v tvorivých divadelných dielňach.

 

 

 

 

 

 

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

 

 

 


 

 

 

Nežná revolúcia

Galéria umenia