Dňa 10. augusta 2017 uskutočnilo Galantské osvetové stredisko na nádvorí Neogotického kaštieľa v Galante folklórne podujatie pod názvom Dožinkové slávnosti a Deň ľudových tradícií.
Dožinkové slávnosti a Deň ľudových tradícií

Dožinkové slávnosti

a Deň ľudových tradícií v Galante 

 

Slávnostné ukončenie žatvy, rozlúčku s letom a prácou na poli odnepamäti spájame s dožinkami. Hudba, spev, tanec, proste zábava a radosť zo života je podstatou každých dožinkových slávností. Podporovať a rozvíjať krásne folklórne tradície a zároveň dostať do povedomia obyvateľov zvyky viažuce sa  k  dožinkovým slávnostiam a tiež ukázať krásu a umenie, ktoré do svojich výrobkov vnášajú ľudoví remeselníci, bolo poslaním podujatia, ktoré sa konalo pod názvom Dožinkové slávnosti a Deň ľudových tradícií.

Organizátorom podujatia, ktoré sa uskutočnilo v Galante dňa 10. augusta 2017 bolo Galantské osvetové stredisko, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja. Festival Dožinkové slávnosti a Deň ľudových tradícií sa konal pod záštitou predsedu Trnavského samosprávneho kraja Tibora Mikuša a z verejných zdrojov ho podporil Fond na podporu umenia 2017, ktorý bol aj hlavným partnerom podujatia.

Dožinkový festivalový program bol zostavený z vystúpení folklórnych súborov, skupín, ľudových hudieb a sólistov zaoberajúcich sa interpretáciou hudobného a tanečného folklóru. Do Galanty zavítali folkloristi z rôznych kútov Trnavského a Nitrianskeho kraja, aby svojimi vystúpeniami priblížili verejnosti rôznorodosť a krásu nášho folklóru.

Úvod festivalu patril veľmi úspešnému mládežníckemu citarovému súboru Pengettyű, ktorý od roku 2010 pôsobí v obci Jelka. Členovia mladšej generácie objavili čaro citár a so zanietením nacvičujú stále nové skladby. Mladí hudobníci sú zárukou, že táto ušľachtilá umelecká činnosť, ktorou je hra na citare bude mať aj v budúcnosti zabezpečené pokračovanie. So súborom sa predstavil známy hudobník Alexander Vígh zo Sládkovičova.

Dožinkové slávnosti obohatila svojim vystúpením spevácka skupina Važina, pôsobiaca od roku 2006 pri Obecnom úrade v Šoporni. Má za sebou množstvo úspešných vystúpení a svojim programom si získala srdcia a priazeň mnohých obdivovateľov slovenského ľudového umenia doma aj v zahraničí. Jej repertoár tvoria piesne z obcí Šoporňa, Hajské a Pata, ktoré tvoria ucelený etnografický celok so svojím nárečím, ľudovým odevom, pesničkami, zvykmi a obyčajmi. Skupina pracuje pod vedením Dr. Jozefa Búrana. Spevácku skupinu Važina dlhoročne úspešne hudobne doprevádza ľudová hudba Muzička s primášom Ľubošom Biharym zo Šoporne.

Vo festivalovom programe sa predstavil aj Tibor Hordósy z Eliášoviec. Dlhoročne sa venuje hre na citaru a svojimi vystúpeniami obohacuje mnohé podujatia v rámci obce i širokého regiónu. V jeho podaní si návštevníci mohli vypočuť inštrumentálne úpravy maďarských ľudových piesní.

Program pokračoval pásmom dožinkových spevov v podaní folklórnej skupiny Dudváh, ktorá bola založená v roku 1994. V súčasnosti má 20 členov všetkých vekových kategórií a 2 harmonikárov. Organizačnou vedúcou je Eva Kovačiková. Každoročne má folklórna skupina niekoľko desiatok festivalových i súťažných vystúpení v rámci celého Slovensku i v zahraničí v Česku, Maďarsku a Srbsku. Členovia vystupujú v pôvodných zlatými niťami vyšívaných krojoch, čím uchovávajú kultúrne dedičstvo nášho ľudu pre ďalšie generácie.  Medzi svoje najväčšie úspechy skupina Dudváh radí účinkovanie v televíznom programe Slovensko v notách, vo folklórnej hitparáde Kapura a na celoslovenskej súťaži sólistov tanečníkov v ľudovom tanci, vyhotovenie nahrávky vianočného pásma spolu s Dychovou hudbou Križovianka a vydanie autentických kerestúrskych tancov na DVD nosič.

Do Galanty zavítal aj folklórny súbor Žibrica z obce Žirany pri Nitre. Súbor vznikol v roku 1987 z miestnej folklórnej skupiny. Svoju činnosť zameriava na oživovanie ľudových zvyklostí. Súbor Žibrica od začiatku patrí medzi najlepšie maďarské folklórne súbory vo svojom regióne. V ich repertoári sa nachádzajú také zvyky ako  Žirianska svadba, Fašiangovanie a Voľba mládežníckeho richtára, či Pasovanie za mládencov, Drápačky peria, Preskakovanie svätojánskych ohňov a nechýbajú ani Dožinky. Od roku 2000 je vedúcou súboru Helena Benczová. O kvalite súboru svedčí aj to, že popri domácich vystúpeniach, pred obecenstvom v Žiranoch, obciach Podzoboria a vo vzdialenejších častiach Slovenska, členovia súboru veľmi často účinkujú aj v zahraničí. Niekoľkokrát sa zúčastnili na Slovensku nahrávania v televízii RTVS a tiež v maďarskej televízii Duna TV.

Festivalový dožinkový program ukončili svojim vystúpením a odovzdaním žatevného venca členovia folklórnej skupiny Cífer, ktorá bola založená v roku 1970. Pri jej kolíske stála hŕstka nadšencov a za tých pár rokov trvania v nej pretancovali čižmy štyri generácie tanečníkov, spevákov a hudobníkov. Vedúcou súboru je Amália Krištofovičová. V Cíferi, najväčšej obci Trnavského kraja, sa bez vystúpenia a účasti folklórnej skupiny nezaobíde žiadna oslava, výročie či sviatok. Repertoár folklórneho kolektívu obsahuje autentický folklór tohto pôsobivého Trnavského regiónu a obohacuje ho aj jeho írečité nárečie a krása bohatej výšivky ľudového kroja. Piesňami, tancami, zvykmi a krásnymi krojmi členovia folklórnej skupiny svoj región priblížili širokej verejnosti v rôznych kútoch Slovenska i v zahraničí. Počas svojej existencie folklórna skupina účinkovala v televízii, rozhlase, na rôznych folklórnych festivaloch, prehliadkach a súťažiach, kde získala rad ocenení.

Všetci účinkujúci si získali priazeň divákov, ktorí ich výborné umelecké výkony ocenili veľkým aplauzom. Prostredníctvom ľudového tanca, hudby a piesní chcelo Galantské osvetové stredisko ako organizátor Dožinkových slávností umožniť verejnosti poznávať jedinečné tradície a bohaté folklórne dedičstvo, ktoré nám zanechali naši predkovia, a tak zároveň tiež prispieť k rozvoju a ochrane kultúrnych a duchovných hodnôt.

 

 

 

 

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.