Galantské osvetové stredisko, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, uskutočnlo dňa 23. februára 2020 veselé fašiangové podujatie pod názvom Fašiangy v Galante.
Fašiangy v Galante 2020

Fašiangy v Galante 2020

 

V dnešnom uponáhľanom a viac-menej komerčnom svete má nezastupiteľnú úlohu uchovávanie zvykov, obyčajov a ľudových tradícií našich predkov. Snažiť sa oživovať krásu ľudových tradícií ostáva naliehavou úlohou súčasnej doby. Galantské osvetové stredisko, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, uskutočnilo dňa 23. februára 2020 veselé fašiangové podujatie pod názvom Fašiangy v Galante. Projekt sa realizoval s finančnou podporou mesta Galanta. Prostredníctvom folklórneho pásma s hudbou a piesňami sme chceli verejnosti priblížiť históriu nášho regiónu a prehĺbiť pozitívny vzťah k bohatému folklórnemu dedičstvu. Folklórna skupina zo Šoporne spolu s Ľudovou hudbou Muzička zo Šoporne prezentovali ucelený program viažuci sa k tradícii konca fašiangov - "pochovávania basy" a verejnosti predstavili ľudovú zvyklosť ako ju zachovávali naši predkovia. Podujatie sa uskutočnilo v priestoroch Domova dôchodcov Patria v Galante.  Prednášané humorné texty vyčarili úsmevy na všetkých tvárach. Veselé fašiangové piesne si spolu s folkloristami zaspievali aj prítomní návštevníci. Počas podujatia mala verejnosť možnosť ochutnať typické fašiangové dobroty. Pred samotným folklórnym programom bol naplánovaný aj fašiangový sprievod s maskami a hudbou ulicami Galanty, avšak kvôli nepriaznivému daždivému počasiu musel organizátor túto časť podujatia upraviť. V budúcom roku nám snáď počasie bude viac priať a sprievod obohatí veselý fašiangový program. Predstavením folklórneho pásma Fašiangy v Galante pretkaného  ľudovou hudbou a spevom sme priblížili verejnosti naše bohaté kultúrne dedičstvo. Podujatím sa prispelo k oživovaniu fašiangových tradícií a k ich opätovnému uvádzaniu do života miestneho spoločenstva v Galante.

 

 

 

Projekt sa realizuje s finančnou podporou mesta Galanta.

 

 

 

 

 

 

 


Nežná revolúcia

Galéria umenia