Galantské osvetové stredisko pre vás pripravilo virtuálnu prehliadku výstavy Galantská paleta 2020, ktorá je inštalovaná v galerijných priestoroch Renesančného kaštieľa v Galante.
Galantská paleta 2020 - virtuálna prehliadka výstavy - NOVÉ!!!

 

Galantská paleta 2020 - virtuálna prehliadka výstavy

 

Vážení priatelia výtvarného umenia!

Keďže súčasná situácia nedovoľuje navštevovať kultúrne podujatia, Galantské osvetové stredisko pre vás pripravilo virtuálnu prehliadku výstavy Galantská paleta 2020, ktorá je inštalovaná v galerijných priestoroch Renesančného kaštieľa v Galante.

Na kolektívnej výstave sa prezentuje 24 neprofesionálnych umelcov - Rudolf Bazsalovics, Daniel Boris, Kazimír Cséfalvay, Adriana Decsiová, Ing. Karol Dudás, Bohuš Ďuríček, Elena Chatrnúchová, Juraj Kasai, Slávka Kerďová, Pavel Kohút, Ján Kollárovič, Ivona Kollátová, Eva Králiková, Oľga Liptaiová, Mária Lišková, Ján Melišek, Miriam Mihaliková, Ing. Gabriela Ondrejčíková, Adriana Popluhárová, Teodor Szabados, Ing. Jarmila Štefanková, PhD., Iveta Takácsová, František Tóth, Juraj Tury.

Spoločným menovateľom všetkých diel je úprimná výpoveď autorov, láska k tvoreniu a radosť z príležitosti prezentovať svoje tvorivé nadanie. Realizátorom výstavy je Galantské osvetové stredisko, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja.

Výstava je časťou 57. ročníka regionálnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2020. Galantský región budú zastupovať v krajskom kole súťaže v Dunajskej Strede Rudolf Bazsalovics, Daniel Boris, Ján Kollárovič, Eva Králiková, Ján Melišek, Iveta Takácsová a taktiež Erik Štaigl a Mária Krutá.

"Umelecká tvorba je zázračný dar, ktorý bol daný iba ľuďom. Človek vždy túžil zanechať svoj obraz videnia sveta, vyjadriť svoje emócie, svoje postoje k životu. Očarený krásou prírody, rozmanitosťou jej tvarov a farieb sa ju snažil napodobňovať, alebo stvárňovať jej podstatu, zákonitosti, hľadal pravdu, ale aj čosi nepostihnuteľné, čo je vnímateľné iba ľudskou dušou. Nevyčerpateľným zdrojom inšpirácie je pre všetkých autorov príroda, krajinky s pôvabnými zákutiami, lesné pohľady, kvetinové zátišia, ľudské výtvory - architektúra, hudba, rôzne predmety, vzťahy medzi ženou a mužom, spoločenské vzťahy, láska a nenávisť, vesmír a jeho záhady. Obyčajná ľudská tvár so svojou mimikou, výrazom, ktorá ukrýva tie najhlbšie poryvy duše. Prevažuje stále klasická maľba olejom, akvarelom, akrylom, pastelom, airbrush, kresba, grafika, ale aj experimentovanie so starodávnymi technikami, ako je enkaustika, kombinácia techník, okrem toho sú vystavené aj diela sochárske, drevené plastiky, kreácie z textilu a keramika. Každý výtvarník sa postavil k téme po svojom. Mnohých autorov už poznáme podľa svojského rukopisu, ale niektorí prekvapili novým uchopením materiálu alebo prístupom k téme. Rozohrali farebné hry, v spleti farebných škvŕn zakódovali svoje skryté významy. Krajinky, zátišia, portréty, figurálne aj abstraktné kompozície. Bohatá plejáda tvarov a farieb.

Význam Galantskej palety je nesporný. Spája rozširujúcu sa skupinu tvorbou zanietených ľudí, ktorí sa radi stretnú na takejto reprezentatívnej pôde, akou nesporne je galerijný priestor renesančného kaštieľa, aby opäť rozvírili svoje diskusie o umení, vymenili si svoje tvorivé aj životné skúsenosti, porovnali  výsledky svojej práce, ocenili úspechy svojich kolegov. Je príjemné vidieť radosť autorov starších aj mladých, ktorí majú stále chuť tvoriť, tešiť sa zo života a z výsledkov svojho snaženia. Je to o to dôležitejšie, že dnešný svet sa odkláňa od skutočných hodnôt. Preto nadšenie a zaujatosť všetkých autorov je nesmierne inšpiratívne, nákazlivo provokujúce pre všetkých návštevníkov expozície." (PhDr. Iveta Lenická)

 

Aj takouto prezentačnou formou vám chceme sprístupniť úžasnú výstavu a podporiť „virtuálny výtvarný dialóg“ medzi umelcami a vami, ktorí si výstavu budete prezerať.

Ďakujeme vám za podporu.