Výstava Galantská paleta 2023 je inštalovaná v galerijných priestoroch Renesančného kaštieľa v Galante. Organizátor Galantské osvetové stredisko vás srdečne pozýva na prehliadku výstavy!
Galantská paleta 2023

Galantská paleta 2023  - umelecká jednota v rozmanitosti

 

 

 

Výstava Galantská paleta sa dlhé roky zaraďuje medzi najvýznamnejšie kultúrno-spoločenské podujatia v meste Galanta. Realizátorom výstavy je Galantské osvetové stredisko, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja. 21. ročník výstavy Galantská paleta je súčasťou jubilejného 60. ročníka postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2023. Z poverenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, na celoštátnej úrovni bolo vyhlasovateľom a garantom súťaže Národné osvetové centrum v Bratislave. Uplynulých 20 ročníkov výstavy Galantská paleta už patrí histórii. Môžeme však s určitosťou konštatovať, že každý jeden predchádzajúci ročník bol obohatením tak pre vystavujúcich umelcov, návštevníkov, ako aj pre samotný kultúrny život v meste Galanta. Slávnostná vernisáž, ktorá sa uskutočnila dňa 2. februára 2023 v Renesančnom kaštieli v Galante, zahájila tretiu dekádu Galantskej palety. Snahou organizátorov výstavy bolo od jej začiatkov prezentovať tvorivú činnosť v oblasti výtvarného umenia a podporovať úspešnú tradíciu výstavníctva našom regióne. Uskutočnením výstav a prostredníctvom diel vytvorených umelcami z nášho regiónu bolo umožnené širokej verejnosti zoznámiť sa s tvorbou tunajších maliarov, grafikov, rezbárov, sochárov a keramikárov.  

Tohtoročná Galantská paleta prezentovala diela 28 autorov, ktoré vytvorili úžasnú „umeleckú symbiózu“ a s eleganciou sa  spoluzjednotili s historickými priestormi renesančného kaštieľa. Jedinečnou výstavnou kolekciou, ktorá bola prehliadkou rozmanitých materiálov, techník i žánrov, sa predstavili umelci – Eva Balázsová, Rudolf Bazsalovics, Attila Bittó, Daniel Boris, Kazimír Cséfalvay, Virág Csillag, Karol Dudás, Bohuš Ďuríček, Erika Fülöp, Ivan Godovič, Slávka Kerďová, Marián Klačan, Pavel Kohút, Ján Kollárovič, Ivona Kollátová, Eva Králiková, Ingrid Lipovská, Mária Lišková, Ján Melišek, Miriam Mihaliková, Martina Pásztorová, Hildegarda Pokreis, Teodor Szabados, Gabriel Szentiványi, Jarmila Štefanková, Iveta Dadáková Takácsová, František Tóth, Juraj Tury.

Vystavených je takmer 90 diel vytvorených maľbou, kresbou, pastelom, akvarelom, či menej tradičnými technikami ako airbrush a paverpol. Početné zastúpenie majú aj priestorové objekty - drevené plastiky, keramika a sochárska tvorba. 

„Galantská paleta ako prezentácia výtvarných diel v galérii Renesančného kaštieľa v Galante vytvorila úspešnú tradíciu. Vždy začiatkom februára sa tešia nielen autori, ale aj priatelia našej galérie na novú výstavu. Sme radi, že tento rok je úspešným rokom aj z hľadiska vysokej účasti autorov aj z hľadiska kvality diel,“ zhodnotila výstavu vo svojom kurátorskom preslove kunsthistorička Dr. Iveta Lenická.

K životu človeka neodmysliteľne patria umenie a tvorivosť. Sú nevyhnutnosťou dotvárajúcou ľudské bytie v komplexnosti. Svet potrebuje dobro a krásu, aby sa rozvíjalo naše duchovné bohatstvo. Výstavy Galantskej palety predstavujú širokospektrálnu umeleckú tvorbu autorov, ale sú taktiež aj vhodnou príležitosťou  na vzájomné výmeny názorov a skúseností, sú inšpiráciou a motiváciou k novým aktivitám. Výstava Galantská paleta bude sprístupnená pre všetkých záujemcov do 19. marca 2023.

 

Srdečné vás pozývame na prehliadku výstavy Galantská paleta 2023!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nežná revolúcia

Galéria umenia