Prinášame vám virtuálnu prezentáciu postupujúcich prác z výtvarnej súťaže detí a mládeže zameranej na národnú históriu Gorazdovo výtvarné Námestovo.
Gorazdovo výtvarné Námestovo 2021 – virtuálna prehliadka


Gorazdovo výtvarné Námestovo 2021 – virtuálna prehliadka

 

Galantské osvetové stredisko je dlhoročným realizátorom regionálneho kola celoslovenskej výtvarnej súťaže detí a mládeže zameranej na národnú históriu pod názvom Gorazdovo výtvarné Námestovo. Vyhlasovateľmi súťaže sú mesto Námestovo a taktiež Dom kultúry v Námestove, ktorý organizačne zabezpečuje ústredné celoslovenské kolo súťaže. Tematicky jedinečná výtvarná súťaž má snahu pritiahnuť k záujmu o naše národné kresťanské a kultúrne dejiny a históriu miest a obcí s ich významnými osobnosťami čo najviac detí a mládeže. Zároveň, prostredníctvom historických poznatkov a výtvarným stvárnením profilovať ich historické vedomie ako základ zdravého patriotizmu a národnej hrdosti. Súťaž je zameraná na výtvarné stvárňovanie našich národných dejín, ktorých korene spadajú do obdobia života a pôsobenia nášho prvoučiteľa a svätca Gorazda, byzantských vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda – apoštolov Slovanov, obdobia Veľkej Moravy s jej panovníkmi až po súčasnosť.

Súťaže Gorazdovo výtvarné Námestovo sa môžu zúčastniť autori žijúci v Slovenskej republike vo veku od 6 do 19 rokov, ktorí sú žiakmi, respektíve študentmi akéhokoľvek typu základnej alebo strednej školy, gymnázia, základnej umeleckej školy, výtvarného krúžku, prípadne sú samostatne tvoriacimi autormi.

Zatvorené školské zariadenia počas pandémie znamenali ťažšie podmienky na prípravu súťažných prác, napriek tomu však deti vytvorili pekné výtvarné dielka. Do celoslovenského kola realizovaného v Námestove bolo nominovaných v dvoch kategóriách 8 nápaditých výtvarných prác, ktoré prezentujú osobitosť detského výtvarného prejavu. Deti znázornili vo svojich prácach podľa určených tém – osobnosti Veľkej Moravy – výjavy zo života Svätopluka, vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda a taktiež sa zamerali na ilustrácie známych tradičných i novších rozprávok.

Všetkým zúčastneným ďakujeme za ich snahu pri príprave a tvorbe výtvarných prác a postupujúcim srdečne blahoželáme.

 

 

   Zoznam autorov a prác postupujúcich z regionálneho kola do celoslovenského kola výtvarnej súťaže

 

 

 

 

VÝTVARNÉ PRÁCE

POSTUPUJÚCE DO CELOSLOVENSKÉHO KOLA SÚŤAŽE

- VIRTUÁLNA GALÉRIA

 

 

 

Emily Sobczak - SZŠ UNES Nitra - I. kategória
Liana Škorňáková - SZŠ UNES Nitra - I. kategória
Tomáš Mojský - SZŠ UNES Nitra - I. kategória
Lucas Bartko - ZUŠ Jesenské - I. kategória
Samuel Matuška - ZUŠ Jesenské - I. kategória
Alžbeta Žáková - SZŠ UNES Nitra - I. kategória
Karolína Minárová - SZŠ UNES Nitra - II. kategória
Jozef Plevka - SZŠ UNES Nitra - II. kategória

Nežná revolúcia

Galéria umenia