Dňa 18. septembra 2021 sa v parku pri Neogotickom kaštieli v Galante uskutočnilo kultúrno-spoločenské podujatie pod názvom Hudobný medailón Viliama Farkaša.
Hudobný medailón Viliama Farkaša

Hudobný medailón Viliama Farkaša,
husľového virtuóza, rodáka z Galanty
k nedožitým 90. narodeninám

 

Vďaka svojim mnohostranným umeleckým kvalitám patril Viliam Farkaš, husľový virtuóz, skvelý človek a geniálny muzikant k najlepším a najvyhľadávanejším slovenským hudobným umelcom.

Dňa 18. septembra 2021 sa v parku pri Neogotickom kaštieli v Galante uskutočnilo kultúrno-spoločenské podujatie pod názvom „Hudobný medailón Viliama Farkaša“. Podujatie sa konalo pri príležitosti nedožitých 90. narodenín Viliama Farkaša, husľového virtuóza, rodáka z Galanty. Hlavným realizátorom podujatia bolo Galantské osvetové stredisko. Projekt sa realizoval s finančnou podporou Mesta Galanta.

Viliam Farkaš patril k vzácnym osobnostiam, ktoré vedeli premeniť husle na skutočne čarovný nástroj a dali nový rozmer dôverne známej melódii. Ako 21-ročný sa maestro Farkaš stal členom primovej skupiny Slovenskej filharmónie v Bratislave a postupne sa vypracoval až na koncertného majstra. Hlavnými hudobnými devízami tohto skromného umelca boli absolútny sluch, nevšedná muzikálnosť, fenomenálna pamäť, hlboká prirodzená inteligencia a vycibrený zmysel pre najrôznejšie štýly.

Za dlhoročnú významnú umeleckú činnosť v Slovenskej filharmónii bol Viliamovi Farkašovi dňa 3. októbra 1969 ministrom kultúry udelený čestný titul „Zaslúžilý člen Slovenskej filharmónie“.

Viliam  Farkaš,  dokázal  husle krásne rozospievať a dať im svojský identifikovateľný zvuk. Nahral desiatky husľových sól realizovaných v rozhlasoch, gramofónových a televíznych štúdiách doma aj v zahraničí. Jeho magické husle sa objavili aj na šiestich samostatných platniach OPUS-u.

Väčšinu svojho života strávil maestro Farkaš na koncertných pódiách v zahraničí, nikdy však nezabudol na svoje rodné mesto, ku ktorému ho viazali mnohé spomienky.

Viliam Farkaš sa popri klasickej hudbe rád venoval aj iným hudobným žánrom. Takmer šesť desaťročí uplatňoval svoje schopnosti nielen v  symfonických orchestroch, ale aj zoskupeniach rôznorodého zamerania. Ako sólista na husliach a viole spoluúčinkoval so všetkými významnými slovenskými tanečnými orchestrami. Účinkoval temer na všetkých Bratislavských lýrach.

Dirigent tanečného orchestra Silvoš Pohanka sa o Viliamovi Farkašovi vyjadril slovami: „Bol to  neskutočne kreatívny muzikant, nepotreboval notový materiál, stačilo mu iba naznačiť a dokázal zahrať akúkoľvek melódiu a zároveň sa aj doprevádzať. Bol to virtuóz, ktorému ak by ste na notový papier vysýpali trebárs aj mak, dokázal by vám aj z toho zahrať okúzľujúcu melódiu.“

Organizovaním hudobného spomienkového podujatia sme chceli okrem staršej generácie, ktorá maestra Farkaša osobne poznala, predstaviť tohto nevšedného umelca aj mladej generácii. Pre mnohých mladých umelcov môže byť na nastúpenej umeleckej dráhe kladným príkladom profesionality, hudobných schopností i ľudského empatického prístupu.

 

 

 

 

 

 

 

Nežná revolúcia

Galéria umenia