V priestoroch Galantského osvetového strediska sa dňa 14. septembra 2021 uskutoční umelecké soaré, na ktorom sa budú prezentovať aktivity znevýhodnených skupín obyvateľstva z Galantského regiónu.
Kultúra bez bariér 2021

Kultúra bez bariér 2021

Prezentácia kultúrnych aktivít 

zdravotne postihnutých spoluobčanov

v Galantskom regióne

 

 

Po ročnej odmlke Galantské osvetové stredisko v spolupráci so Slovenským zväzom zdravotne postihnutých v Galante opäť pripravili kultúrno-spoločenské aktivity v rámci podujatia pod názvom Kultúra bez bariér 2021. V priestoroch Galantského osvetového strediska sa dňa 14. septembra 2021 uskutoční umelecké soaré, na ktorom sa budú prezentovať aktivity znevýhodnených skupín obyvateľstva z Galantského regiónu. Mnoho  ľudí so zdravotným postihnutím sa venuje umeleckým činnostiam. Využívanie  tvorivosti  zdravotne postihnutých osôb sa osvedčilo aj ako účinná  terapia. Aj touto formou sa organizátori dlhoročne snažia pomôcť hendikepovaným spoluobčanom začleniť sa do kultúrneho života nášho regiónu a zároveň tak prispievať k odbúravaniu bariér v dostupnosti kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva. Podujatie Kultúra bez bariér sa realizuje s finančnou podporou Ministerstva  kultúry Slovenskej republiky.

Hudbou, spevom, tancom, recitáciou a rôznymi zaujímavými výtvarnými prácami sa predstavia zdravotne znevýhodnení z Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave, Domova sociálnych služieb pre dospelých v Košútoch, seniorského centra Antonius v Sládkovičove a Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Galante. Umelecké soaré obohatia taktiež speváci Korčo-Piťo z Galanty a Erika Slezáková z Veľkých Úľan a súčasťou výstavnej prezentácie budú aj diela Evy Králikovej – Tóthovej a Pavla Kohúta z Galanty. Výstava tvorivých prác a výtvarných diel v Galantskom osvetovom stredisku bude pre verejnosť sprístupnená do 30. septembra. Realizáciou podujatia Kultúra bez bariér sa významne napomáha pri kultúrnej prezentácii a spoločenskej integrácii spoluobčanov sa zdravotným postihnutím v Galantskom regióne.