Aj v tomto roku v mesiaci október bol výber výtvarných diel z projektu Prečo som na svete rád/rada inštalovaný v priestoroch Mestského úradu v Galante.
Medzinárodná putovná výstava Prečo som na svete rád/rada v Galante

V Galante bol prezentovaný výber diel
z medzinárodnej putovnej výstavy

Prečo som na svete rád/rada

 

Propagácia zdravého životného štýlu a prevencia závislostí vo vekovej kategórii dospievajúcej mládeže bola hlavným ideovým zámerom projektu Prečo som na svete rád/rada počas 20-tich rokov jeho existencie. Najvýznamnejší pôvodný slovenský protidrogový projekt koordinovala doc. PhDr. Ingrid Hupková, PhD. a gesciu nad podujatím prevzalo a jeho realizovanie zabezpečovalo Národné osvetové centrum v Bratislave. Výtvarné súťaže a putovné výstavy z tohto projektu iniciovali mnohé nové tematické protidrogové vzdelávacie aktivity na Slovensku i v zahraničí. Dlhoročným aktívnym partnerom tohto výtvarného projektu z oblasti prevencie drogových závislostí a propagácie zdravého životného štýlu je Galantské osvetové stredisko. Aj v tomto roku v mesiaci október bol výber výtvarných diel inštalovaný v priestoroch Mestského úradu v Galante. Snahou projektu Prečo som na svete rád/rada je zdôrazňovať prioritný význam primárnej prevencie drogových závislostí, na princípe rovesníckeho pôsobenia posilňovať hodnotový systém mládeže a pôsobiť na vytváranie aktívneho protidrogového postoja. Pôvodný slovenský protidrogový projekt Prečo som na svete rád/rada dosiahol rad významných úspechov, okrem iného bol prezentovaný v zahraničí na pôde Organizácie Spojených národov vo Viedni, New Yorku a v Ženeve ako aj na pôde Rady Európy v Štrasburgu. Medzinárodná putovná výstava v Galante zaujala rôznorodosťou spracovanej témy prevencie závislostí – zachytáva problematiku nelegálnych drog a taktiež legálnych drog ako je alkohol, tabak, lieky a aj moderných, nelátkových návykových chorôb ako patologické hráčstvo, poruchy príjmu potravy, novodobé komunikačné závislosti. Mladí ľudia svojim výtvarným vyjadrením vyslali jasný a aktívny protidrogový postoj a myšlienkové posolstvo zdravého života bez drog a závislostí.

 

 

 

 

 

 

VIRTUÁNA PREHLIADKA

diel z medzinárodnej putovnej výstavy

PREČO SOM NA SVETE RÁD/RADA

 

 

PREČO SOM NA SVETE RÁD/RADA - medzinárodná putovná výstava
PREČO SOM NA SVETE RÁD/RADA - medzinárodná putovná výstava
PREČO SOM NA SVETE RÁD/RADA - medzinárodná putovná výstava
PREČO SOM NA SVETE RÁD/RADA - medzinárodná putovná výstava
PREČO SOM NA SVETE RÁD/RADA - medzinárodná putovná výstava
PREČO SOM NA SVETE RÁD/RADA - medzinárodná putovná výstava
PREČO SOM NA SVETE RÁD/RADA - medzinárodná putovná výstava
PREČO SOM NA SVETE RÁD/RADA - medzinárodná putovná výstava
PREČO SOM NA SVETE RÁD/RADA - medzinárodná putovná výstava
PREČO SOM NA SVETE RÁD/RADA - medzinárodná putovná výstava
PREČO SOM NA SVETE RÁD/RADA - medzinárodná putovná výstava
PREČO SOM NA SVETE RÁD/RADA - medzinárodná putovná výstava
PREČO SOM NA SVETE RÁD/RADA - medzinárodná putovná výstava
PREČO SOM NA SVETE RÁD/RADA - medzinárodná putovná výstava
PREČO SOM NA SVETE RÁD/RADA - medzinárodná putovná výstava
PREČO SOM NA SVETE RÁD/RADA - medzinárodná putovná výstava
PREČO SOM NA SVETE RÁD/RADA - medzinárodná putovná výstava

Nežná revolúcia

Galéria umenia