V galerijných priestoroch Renesančného kaštieľa v Galante sa v dňoch 2.9.-3.10.2021 uskutočnila výstava diel pod názvom Obrazy autora Juraja Turyho, člena Klubu výtvarníkov Galantská paleta.
Obrazy Juraja Turyho na výstave v Galante

 

OBRAZY Juraja Turyho

 

 

Galantské osvetové stredisko, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom v Galante pripravili pre všetkých záujemcov o výtvarné umenie vynikajúcu výstavnú prezentáciu diel autora Juraja Turyho, člena Klubu výtvarníkov Galantská paleta. Výstava, ktorá nesie názov Obrazy, sa uskutočnila v dňoch 2. septembra až 3. októbra 2021 a inštalovaná bola v galerijných priestoroch Renesančného kaštieľa v Galante. Kurátorský patronát nad výstavou prevzala PhDr. Iveta Lenická, výtvarníčka, kunshistorička, členka odborných porôt a lektorka výtvarných workshopov.

Juraj Tury sa od detstva zaujímal o výtvarné umenie, rád kreslil, navštevoval výtvarný krúžok. Študoval na strojníckej priemyslovke, kde sa mu zišli jeho kresliarske schopnosti a zmysel pre presnosť a detail.

K intenzívnejšej výtvarnej tvorbe sa Juraj Tury však dostal až na dôchodku v roku 2012. Najradšej kreslil ceruzkou, využíval techniku šrafovania, krížového šrafovania, scribblingu, čiže voľného kreslenia, blendingu, tzn. miešania uhlíka a ceruzky. Ľahko prístupné prostriedky ako sú ceruza, uhlík, štetec, pastel, mu umožňovali tvoriť aj na malom priestore, pri sledovaní televízie alebo počúvaní rozhlasu. Najsilnejšou stránkou jeho tvorby sa stal portrét. Rôzne charaktery, osobnosti filmu, herci, speváci, politici, známi aj menej známi ľudia, priťahovali jeho pozornosť zaujímavým vzhľadom alebo gestom. Nielen krásni ľudia, ale najmä starí ľudia, ktorých výraz tváre poznačil život a vykresal do nich hlboké vrásky, pridal šediny, dal očiam hĺbku, alebo silné emocionálne rozpoloženie, ktoré dodáva modelom psychologický aspekt. Nie bezduché nádherné tváre, ale tváre, ktoré majú niečo prežité a pre nás vnímateľov sú zaujímavou hádankou ich charakteru a temperamentu. K objektom autorovho tvorivého záujmu patria tiež etnické skupiny /indiáni, černosi, cigáni/, ktoré prinášajú aj kus historickej pravdy o týchto interesantných ľuďoch. Autor sa tu mohol realizovať aj na pestrofarebných odevoch s folklórnymi prvkami, ktoré umocňujú estetický zážitok z diela.

Juraj Tury ostáva verný predovšetkým kresbe, ale pokúsil sa pracovať aj technikou olejomaľby a akrylom, ktoré umožňujú hry s farbami aj formami. Metóda nanášania je úplne odlišná, predstavuje  rozvoj iných tvorivých schopností a vyskúšanie nielen realistických a hyperrealistických, ale aj abstraktných foriem.

Realizovanou výstavnou prezentáciou chceli organizátori Galantské osvetové stredisko a Mestské kultúrne stredisko v Galante, ponúknuť širokej verejnosti možnosť nazrieť do unikátneho umeleckého sveta výtvarníka Juraja Turyho.

 

 

OBRAZY

VIRTUÁNA PREHLIADKA VÝSTAVY DIEL

JURAJA TURYHO

 

 

OBRAZY - Výstava diel Juraja Turyho
OBRAZY - Výstava diel Juraja Turyho
OBRAZY - Výstava diel Juraja Turyho
OBRAZY - Výstava diel Juraja Turyho
OBRAZY - Výstava diel Juraja Turyho
OBRAZY - Výstava diel Juraja Turyho
OBRAZY - Výstava diel Juraja Turyho
OBRAZY - Výstava diel Juraja Turyho
OBRAZY - Výstava diel Juraja Turyho
OBRAZY - Výstava diel Juraja Turyho
OBRAZY - Výstava diel Juraja Turyho
OBRAZY - Výstava diel Juraja Turyho
OBRAZY - Výstava diel Juraja Turyho
OBRAZY - Výstava diel Juraja Turyho
OBRAZY - Výstava diel Juraja Turyho
OBRAZY - Výstava diel Juraja Turyho
OBRAZY - Výstava diel Juraja Turyho
OBRAZY - Výstava diel Juraja Turyho
OBRAZY - Výstava diel Juraja Turyho
OBRAZY - Výstava diel Juraja Turyho
OBRAZY - Výstava diel Juraja Turyho
OBRAZY - Výstava diel Juraja Turyho
OBRAZY - Výstava diel Juraja Turyho
OBRAZY - Výstava diel Juraja Turyho
OBRAZY - Výstava diel Juraja Turyho
OBRAZY - Výstava diel Juraja Turyho
OBRAZY - Výstava diel Juraja Turyho
OBRAZY - Výstava diel Juraja Turyho
OBRAZY - Výstava diel Juraja Turyho
OBRAZY - Výstava diel Juraja Turyho
OBRAZY - Výstava diel Juraja Turyho
OBRAZY - Výstava diel Juraja Turyho
OBRAZY - Výstava diel Juraja Turyho
OBRAZY - Výstava diel Juraja Turyho
OBRAZY - Výstava diel Juraja Turyho
OBRAZY - Výstava diel Juraja Turyho
OBRAZY - Výstava diel Juraja Turyho
OBRAZY - Výstava diel Juraja Turyho
OBRAZY - Výstava diel Juraja Turyho
OBRAZY - Výstava diel Juraja Turyho
OBRAZY - Výstava diel Juraja Turyho
OBRAZY - Výstava diel Juraja Turyho
OBRAZY - Výstava diel Juraja Turyho
OBRAZY - Výstava diel Juraja Turyho
OBRAZY - Výstava diel Juraja Turyho
OBRAZY - Výstava diel Juraja Turyho
OBRAZY - Výstava diel Juraja Turyho
OBRAZY - Výstava diel Juraja Turyho
OBRAZY - Výstava diel Juraja Turyho
OBRAZY - Výstava diel Juraja Turyho
OBRAZY - Výstava diel Juraja Turyho
OBRAZY - Výstava diel Juraja Turyho
OBRAZY - Výstava diel Juraja Turyho
OBRAZY - Výstava diel Juraja Turyho
OBRAZY - Výstava diel Juraja Turyho
OBRAZY - Výstava diel Juraja Turyho
OBRAZY - Výstava diel Juraja Turyho
OBRAZY - Výstava diel Juraja Turyho
OBRAZY - Výstava diel Juraja Turyho
OBRAZY - Výstava diel Juraja Turyho
OBRAZY - Výstava diel Juraja Turyho
OBRAZY - Výstava diel Juraja Turyho
OBRAZY - Výstava diel Juraja Turyho
OBRAZY - Výstava diel Juraja Turyho
OBRAZY - Výstava diel Juraja Turyho

Nežná revolúcia

Galéria umenia