Galantské osvetové stredisko v spolupráci s partnermi zrealizovalo 16. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže Proti škodlivým závislostiam bez hraníc 2020. Pozývame vás na virtuálnu prehliadku ocenených prác!
Proti škodlivým závislostiam bez hraníc 2020 - virtuálna prehliadka

 

Proti škodlivým závislostiam bez hraníc - 16. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže

 

 

Proti škodlivým závislostiam bez hraníc je názov medzinárodnej výtvarnej súťaže, ktorej zámerom je motivovať deti a mládež, aby prostredníctvom výtvarného umenia zobrazili svoj aktívny postoj proti fajčeniu, užívaniu alkoholu a drog, a taktiež novodobým závislostiam – internetu a mobilom. V roku 2020 bol vyhlásený už 16. ročník tohto jedinečného umelecko-preventívneho projektu, ktorý má vyjadrovať myšlienkové posolstvo ochrany zdravia, zdravého životného štýlu a prevencie proti závislostiam.  

Hlavnými realizátormi medzinárodnej výtvarnej súťaže pod názvom Proti škodlivým závislostiam bez hraníc boli Galantské osvetové stredisko a Spolok pracovníkov miestnej a regionálnej kultúry Slovenska v Galante v úzkej spolupráci s mestom Galanta a partnerom z Maďarskej republiky Nadáciou pre zdravú generáciu so sídlom v Győri.

Napriek zatvoreným školským zariadeniam z dôvodu karanténnych opatrení v minulých mesiacoch sa do medzinárodnej výtvarnej súťaže zapojilo deväť škôl, ktoré zaslali zaujímavé výtvarné práce vytvorené rôznymi výtvarnými technikami a to: maľbou, kresbou, kolážou a rôznymi kombinovanými technikami.

Aj keď sa slávnostné vyhodnotenie súťaže s účasťou verejnosti a ocenených žiakov v tomto roku neuskutočnilo, Galantské osvetové stredisko sprístupnilo najúspešnejšie výtvarné práce prostredníctvom virtuálnej prehliadky na svojej webovej stránke.

 

 

Prezentované práce detí a  mládeže zo Slovenska a Maďarska majú okrem umeleckej hodnoty aj preventívny výchovný charakter, predstavujú najrozmanitejšie pohľady, motívy a myšlienky zachytávajúce tematiku rôznych druhov závislostí a ich negatívnych vplyvov na zdravie a celú osobnosť človeka.

 

 

   Proti škodlivým závislostiam bez hraníc 2020 - výsledková listina

 

    Határok nélkül a káros szenvedélyek ellen 2020 - Eredmények

 

 

 

Galantské osvetové stredisko vás pozýva na virtuálnu prehliadku

ocenených prác z medzinárodnej výtvarnej súťaže detí a mládeže

PROTI ŠKODLIVÝM ZÁVISLOSTIAM BEZ HRANÍC 2020 

 

HATÁROK NÉLKÜL A KÁROS SZENVEDÉLYEK ELLEN 2020

A virtuális bemutatóra mindenkit szeretettel várunk.

 


 

Krisztina Horváth - Dobré a zlé - MŠ s VJM Októbrová ul. Dunajská Streda – 1. kategória
Samuel Zboril - Farby zdravia - ZŠ Holíč - 2. kategória
Kristof Kántor - V boji so škodlivými závislosťami - ZŠ L. Gregorovitsa s VJM Jelka - 2. kategória
Rút Tokarčíková - Závislosť na sladkostiach ničí naše zúbky v každom veku - ZŠ Rejdová - 2. kategória
Vivien Holocsiová - Trápi ma jedna myšlienka.... Život? - ZŠ L. Gregorovitsa s VJM Jelka - 2. kategória
Laura Hofbauer - Spútaná reťazami - ZŠ L. Gregorovitsa s VJM Jelka - 2. kategória
Anabela Mráz - Voľba - ZŠ L. Gregorovitsa s VJM Jelka - 2. kategória
Szabolcs Fúto - Farebné opojenie - ZŠ L. Gregorovitsa s VJM Jelka - 2. kategória
Levente Iváncsai - Povedz nie - ZŠ s MŠ Zs. Móricza s VJM Orechová Potôň - 2. kategória
Garrido Szabó Rodrigo Andrés – Kockatí - Győri Gárdonyi Géza Ált. Isk. - 2. kategória
Viktória Maszay – Život - ZŠ L. Gregorovitsa s VJM Jelka - 2. kategória
Viktória Kissová - Smrtiaci dych - ZŠ Holíč - 2. kategória
Viktória Burián - NO SMOKING - ZŠ s MŠ s VJM Mostová - 2. kategória
Veronika Ravasz - Dobrá voľba „v mori“ života - ZŠ L. Gregorovitsa s VJM Jelka - 2. kategória
Stella Kováč - Život v obale - ZŠ L. Gregorovitsa s VJM Jelka - 2. kategória
Karolína Chanečková - Láska prekoná všetko - ZŠ Holíč - 2. kategória
Lucia Šteffeková - NIÉÉÉ! - ZŠ Holíč - 2. kategória
Sara Alii - Začiatok konca – SOŠ obchodu a služieb Z. Kodálya Galanta - 3. kategória

Nežná revolúcia

Galéria umenia