Tradičný festival rómskej kultúry, ktorého 18. ročník sa uskutočnil dňa 10. septembra 2022 pred budovou Inovatech v Sládkovičove, bol zameraný na uchovávanie, ale zároveň aj rozvíjanie rómskej kultúry.
ROMAFEST 2022  - tradičný festival rómskej kultúry

ROMAFEST 2022

 - tradičný festival rómskej kultúry v Sládkovičove

 

 

Tradičný festival rómskej kultúry, ktorého 18. ročník sa uskutočnil dňa 10. septembra 2022 pred budovou Inovatech v Sládkovičove, bol zameraný na uchovávanie, ale zároveň aj rozvíjanie rómskej kultúry. Romafest je významným kultúrno-spoločenským podujatím v rámci Galantského regiónu, ktoré prezentuje umelecké hodnoty, tradíciu a históriu rómskeho kultúrneho dedičstva. Hlavným organizátorom festivalu, ktorý sa realizoval s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, bolo Galantské osvetové stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, v spolupráci s mestom Sládkovičovo.

Zviditeľnením a priblížením rómskej kultúry širokej verejnosti sa vytvárajú predpoklady pre lepšie chápanie kultúrnych zvykov tejto národnostnej menšiny a poznávanie jej tradícií. Rómska národnostná menšina v rámci Slovenska dopĺňa, ale aj ovplyvňuje miestnu kultúru. Poriadaním Romafestu sa organizátori snažili vytvoriť priestor na prezentáciu nadaných Rómov, ktorí sa venujú kultúrnym aktivitám, čím oživujú a rozvíjajú rómsku kultúru. Dôležitým prínosom festivalu je pozitívna prezentácia rómskej kultúry a priblíženie rómskeho folklóru širokej verejnosti a tiež to, že sa prispieva k prehĺbeniu medziľudských vzťahov aj s nerómskou, majoritnou časťou spoločnosti.

Galantské osvetové stredisko chcelo v rámci festivalu Romafest predstaviť naším obyvateľom bohatú rómsku kultúru, jej umeleckú jedinečnosť, pretože rómske obyvateľstvo má v našom regióne hlboké tradície.

Rozmanitosť umeleckého prejavu rómskych spoluobčanov v zaujímavom programe predstavili skúsení i mladí talentovaní umelci, speváčka s krásnym hlasom Jadranka Bangová, husľový virtuóz Imrich Farkaš, speváci Dezider Hollósi alias Korčo Piťo a Erika Slezáková, hudobné zoskupenia Bango Family,   Sebastian Kotek Trio, Farkaš Trio či Magnólia Trio Band. V rámci festivalu v Sládkovičove bola pre návštevníkov pripravená zaujímavá ochutnávka a zoznámenie sa s rómskymi jedlami ako sú chumer s bukami (rezance s pečienkami) a držkový perkelt. Prenikavé vône vynikajúco pripravených jedál lákali účastníkov festivalu i obecenstvo.

Všetci, ktorí majú radi temperamentnú rómsku kultúru a navštívili festival Romafest v Sládkovičove s určitosťou zažili výbornú atmosféru pri pestrom hudobnom programe i ochutnávke výborných špecialít. Festivalom Romafest sa udržiava významná tradícia prezentácie kultúry Rómov žijúcich na našom území. Usporiadaním tradičného festivalu rómskej kultúry Romafest v meste Sládkovičovo sa širokej verejnosti prezentuje umelecká jedinečnosť rómskej kultúry a deklarujú sa myšlienky tolerancie a dobré spolunažívanie všetkých občanov nášho regiónu.

 

 

 

 

 

 


Realizované s finančnou podporou

Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

 

 

 

 

 

 

 

Nežná revolúcia

Galéria umenia