V poradí 9. ročník tvorivých umeleckých dielní a výstavy pod názvom Stretnutie vo farbách umožní rozvíjať podmienky pre vzdelávanie a prezentáciu tvorivých umeleckých zručností seniorov z Galantského regiónu.
Stretnutie vo farbách


Stretnutie vo farbách – vzdelávanie a umelecká tvorivá činnosť seniorov

 

 

Galantské osvetové stredisko je realizátorom aktivít zameraných na vzdelávanie i zmysluplné trávenie voľného času seniorov. V poradí 9. ročník tvorivých umeleckých dielní pod názvom Stretnutie vo farbách umožní rozvíjať podmienky pre vzdelávanie a prezentáciu tvorivých umeleckých zručností seniorov z Galantského regiónu. Je mnoho seniorov, ktorí využívajú svoj voľný čas rôznymi umeleckými aktivitami, a práve tvorivé stretnutia v Galantskom osvetovom stredisku ponúkajú priestor seniorom na ich rozvíjanie. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je zároveň aj hlavným partnerom projektu. Zámerom podujatí je zaktivizovať a začleniť seniorov-záujemcov o umeleckú činnosť do nových aktivít, podporiť výmenu názorov a skúseností ako aj nabrať inšpiráciu pre ďalšiu tvorivú činnosť seniorov. Vzdelávanie a umelecká činnosť seniorov vo forme tvorivých dielní sa bude konať v dňoch 8. a 13. júla 2021 v Galantskom osvetovom stredisku a verejná prezentácia diel sa uskutoční 13. augusta  2021 v parku pri neogotickom kaštieli v Galante. V dvoch umeleckých tvorivých vzdelávacích dielňach sa budú účastníci zdokonaľovať vo výtvarnej tvorbe a taktiež budú objavovať nové zaujímavé výtvarné techniky.

 

 

 

 

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.