5. ročník tvorivých umeleckých stretnutí a prezentácie umeleckej tvorby seniorov - výtvarníkov a fotografov uskutočnilo Galantské osvetové stredisko v mesiacoch júl a august.
Stretnutie vo farbách 2017

Stretnutie vo farbách 2017

 

5. ročník podujatia Stretnutie vo farbách rozvíja v roku 2017 podmienky pre vzdelávanie a prezentáciu tvorivých umeleckých zručností seniorov z galantského regiónu, využívajúcich svoj voľný čas výtvarnými a fotografickými aktivitami. Realizátorom tvorivých umeleckých stretnutí bolo Galantské osvetové stredisko, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja. Stretnutie vo farbách dáva príležitosť seniorom -  výtvarníkom a fotografom vzdelávať sa, prezentovať svoje diela a zároveň všetkým, čo majú radi umenie sprostredkuje príjemné a hodnotné umelecké zážitky. Dve tvorivé dielne pre seniorov sa konali 11. a 14. júla 2017 v Galantskom osvetovom stredisku a verejná prezentácia diel sa uskutočnila 12. augusta  2017 v parku pri neogotickom kaštieli v Galante. Netradičný výstavný priestor a množstvo diel rôznych techník a námetov lákajú pozornosť širokej verejnosti, ktorá park navštevuje v hojnom počte. Svoju tvorbu prezentovali seniori  a podujatie v parku podporili aj členovia Klubu výtvarníkov Galantská paleta a členovia fotoklubu z Galanty.

V rámci prežívania jesene svojho života si seniori mnohokrát vypĺňajú voľný čas umeleckými tvorivými aktivitami – výtvarníctvo, fotografia. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý bol zároveň aj hlavným partnerom projektu. S aktívnou tvorbou zúčastnených a pod gesciou renomovaných umelcov sa zúčastneným seniorom umožnilo osvojiť si nové poznatky a zručnosti.

Lektorsky sa na podujatiach podieľali akademická maliarka Jarmila Veľká a Mgr. Peter Babka – výtvarník, grafik a fotograf - Autor a Majster Zväzu slovenských fotografov.

K aktívnejšiemu kreovaniu života seniorov významnou mierou prispieva umenie a kultúra, ktoré otvárajú priestor tvorivosti a zmysluplnému tráveniu voľného času. Stretnutie vo farbách je stretnutím s umením, ktoré dáva seniorom možnosť aktívnej činnosti a sebarealizácie.

 

 

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.