Vzdelávacie interaktívne podujatia s výstavou pod názvom Učme sa tolerancii, sa budú konať v dňoch 21. marca – 22. apríla 2022 v Základnej škole na Štefánikovej ulici v Galante.
Učme sa tolerancii - vzdelávacie podujatia pre deti a mládež

 

Učme sa tolerancii - vzdelávacie podujatia pre deti a mládež

 

Galantské osvetové stredisko, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, pripravilo v spolupráci s partnermi a Základnou školou na Štefánikovej ulici v Galante vzdelávacie interaktívne podujatia pod názvom Učme sa tolerancii.

 

 

 

Inovatívne moderné prevenčné programy a edukácia sú významnou pomocou pri predchádzaní negatívnych javov v spoločnosti. Vzdelávacie podujatia spojené s výstavou z oblasti tolerancie a ľudských práv sa uskutočnia v dňoch 21. marca – 22. apríla 2022. Prostredníctvom interaktívnych vzdelávacích podujatí budú informácie a myšlienky tolerancie, nediskriminácie a ľudských práv adresne smerovať k mladej generácii.

Galantské osvetové stredisko dlhoročne aktívne realizuje edukačné programy pre žiakov základných škôl z oblasti tolerancie a ľudských práv, čo značnej miere prispieva k predchádzaniu rôznych prejavov neznášanlivosti a pozitívnemu formovaniu osobnosti človeka.

 

 

 

 

 

Nežná revolúcia

Galéria umenia