Galantské osvetové stredisko vás pozýva na virtuálnu prehliadku výtvarných prác z okresnej postupovej súťaže Vesmír očami detí 2020.
Vesmír očami detí 2020 - virtuálna prehliadka - NOVÉ!!!

 

 

Vesmír očami detí 2020

 

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove vyhlásila v  roku 2020 už XXXV. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže pod názvom Vesmír očami detí. Galantské osvetové stredisko zrealizovalo okresné kolo tejto tradičnej a medzi školami obľúbenej výtvarnej súťaže z oblasti astronómie. Do súťaže sa mohli zasielať výkresy spracované ľubovoľnou technikou vo formáte maximálne A2.

Napriek prerušeniu vyučovania na školách, do okresného kola súťaže zaslalo 9 školských zariadení veľmi pekný počet výkresov, vyše 100 výtvarných prác vytvorených  technikami  maľby, kresby, či zaujímavými kombinovanými technikami. Výtvarné práce zachytávali rôzne podoby a predstavy detí o živote vo vesmíre. Súťaž podnietila žiakov k výtvarnému prejavu a podporila u nich rozvoj kreativity a fantázie. Do celoslovenského kola súťaže bolo nominovaných 18 výtvarných prác. Z postupujúcich a ďalších vybraných výtvarných prác bola vytvorená virtuálna galéria, na prehliadku ktorej všetkých pozývame.

Galantské osvetové stredisko vyslovuje poďakovanie všetkým žiakom za úsilie vynaložené pri príprave na výtvarnú súťaž a taktiež pedagógom, ktorí sa im venujú a vedú ich k výtvarnej tvorivosti.

 

 

 

Galantské osvetové stredisko vás pozýva na virtuálnu prehliadku výtvarných prác z okresnej postupovej súťaže Vesmír očami detí 2020.

 

 

   Zoznam autorov a prác postupujúcich z okresného kola do celoslovenského kola výtvarnej súťaže

 

 

VÝTVARNÉ PRÁCE

POSTUPUJÚCE DO CELOSLOVENSKÉHO KOLA SÚŤAŽE

A ĎALŠIE VYBRANÉ PRÁCE DO VIRTUÁLNEJ GALÉRIE


 

Karolína Krajňáková - MŠ Čierny Brod - I. kategória - postup
Karolína Krajňáková - MŠ Čierny Brod - I. kategória - postup
Stela Lengyelová - ZŠ s MŠ Horné Saliby - II. kategória - postup
Krisztína Deáková - ZŠ Lipóta Gregorovitsa s VJM Jelka - II. kategória - postup
Lucas Gábriš - ZŠ Veľké Úľany - II. kategória - postup
Vivien Holocsiová - ZŠ Lipóta Gregorovitsa s VJM Jelka - II. kategória - postup
Laura Hofbauerová - ZŠ Lipóta Gregorovitsa s VJM Jelka - II. kategória - postup
Kristóf Kántor - ZŠ Lipóta Gregorovitsa s VJM Jelka - II. kategória - postup
Ágoston Kiss - ZŠ Lipóta Gregorovitsa s VJM Jelka - II. kategória - postup
Sandra Žemberová - ZŠ G. Dusíka Galanta - III. kategória - postup
Veronika Blšťáková - ZŠ Veľké Úľany - III. kategória - postup
Sofia Vargová - ZŠ Veľké Úľany - III. kategória - postup
Simona Klastová - ZŠ G. Dusíka Galanta - III. kategória - postup
Veronika Bagolyová - ZŠ s MŠ Horné Saliby - III. kategória - postup
Viktória Maszay - ZŠ Lipóta Gregorovitsa s VJM Jelka - III. kategória - postup
Daniela Tankóová - ZŠ Lipóta Gregorovitsa s VJM Jelka - III. kategória - postup
Vanessa Štefanovičová - ZŠ G. Dusíka Galanta - III. kategória - postup
Veronika Ravaszová - ZŠ Lipóta Gregorovitsa s VJM Jelka - III. kategória - postup
Emma Kertész - ZŠ s MŠ Horné Saliby
Aladár Bodor - ZŠ s MŠ Horné Saliby
Tia Szalayová - ZŠ SNP Galanta
Kinga Szӧcs - ZŠ M. Borsosa s VJM Veľké Úľany
Sabina Dulická - ZŠ Veľké Úľany
Edina Ajpeková - ZŠ M. Borsosa s VJM Veľké Úľany
Marianna Králiková - ZŠ SNP Galanta
Matúš Rotbauer - ZŠ G. Dusíka Galanta
Sofia Kubíková - ZŠ G. Dusíka Galanta
Lara Hovorková - ZŠ s MŠ Horné Saliby
Leonard a Sebastian Lelkeš - ZŠ Veľké Úľany
Natália Mezeiová - ZŠ G. Dusíka Galanta
Eva Slezáková - CZŠ sv. Cyrila a Metoda Sereď
Veronika Vilinová - ZŠ SNP Galanta
Lujza Kováčová - ZŠ G. Dusíka Galanta
Michaela Czéreová - ZŠ SNP Galanta
Kristína Fülӧpová - ZŠ G. Dusíka Galanta
Natália Farkašová - ZŠ SNP  Galanta
Tamara Gӧrfӧl - ZŠ Lipóta Gregorovitsa s VJM Jelka
Simay Bošková - CZŠ sv. Cyrila a Metoda Sereď

Nežná revolúcia

Galéria umenia