Virtuálnu prehliadku výtvarných prác z regionálnej súťaže Vesmír očami detí 2021 pre vás pripravilo Galantské osvetové stredisko.
Vesmír očami detí 2021 - virtuálna prehliadka

Vesmír očami detí 2021

 

Galantské osvetové stredisko uskutočnilo aj v roku 2021 okresné kolo XXXVI. ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže pod názvom Vesmír očami detí. Vyhlasovateľom a realizátorom celoslovenskej výtvarnej súťaže z oblasti astronómie bola Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove.

Vesmír očami detí je tradičná a veľmi obľúbená výtvarná súťaž, ktorá sa koná v piatich vekových kategóriách pre materské, základné a základné umelecké školy. Do súťaže sa mohli zasielať výkresy spracované ľubovoľnou technikou vo formáte maximálne A2. Podobe ako v minulom roku, aj v tomto roku 2021, boli naše školy v čase konania súťaže zatvorené. Avšak aj napriek obmedzeniam do regionálneho kola súťaže boli doručené zaujímavé výtvarné práce detí a mládeže, ktoré znázorňovali ich najrôznejšie fantázie a sny o vesmíre. Najobľúbenejšie techniky použité vo výtvarných prácach boli opäť kresba a maľba, ale mladi výtvarníci sa nebáli ani kreatívnych kombinovaných techník. Do celoslovenského kola súťaže bolo nominovaných 12 výtvarných prác. Cieľom súťaže bolo prehĺbiť u detí a mládeže kladný vzťah výtvarnému prejavu, podporiť a rozvíjať ich tvorivé zručnosti. Galantské osvetové stredisko vytvorilo virtuálnu výstavnú prehliadku z postupujúcich a ďalších vybraných výtvarných prác.

Všetkým účastníkom súťaže Vesmír očami detí a tiež ich pedagógom vyslovujeme poďakovanie, že aj v tejto neľahkej dobe našli v sebe energiu a silu k vytvoreniu pozoruhodných výtvarných prác.

 

   Zoznam autorov a prác postupujúcich z regionálneho kola do celoslovenského kola výtvarnej súťaže

 

 

Galantské osvetové stredisko vás srdečne pozýva na prehliadku malých „vesmírnych umeleckých diel“ z regionálnej postupovej súťaže Vesmír očami detí 2021.

 

 

 

 

VÝTVARNÉ PRÁCE

POSTUPUJÚCE DO CELOSLOVENSKÉHO KOLA SÚŤAŽE

A ĎALŠIE VYBRANÉ PRÁCE DO VIRTUÁLNEJ GALÉRIE

 

 


Vivien Matúšik - MŠ s VJM – Óvoda Tešedíkovo  - I. kategória - postup
Kiara Javorová - ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava - II. kategória - postup
Hana Srnková - ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava - II. kategória - postup
Hana Dzurová - ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava - II. kategória - postup
Miriam Kristína Koštialová - ZŠ J.A.Komenského Sereď - II. kategória - postup
Alex Mudroch - ZŠ J.A.Komenského Sereď - II. kategória - postup
Oliver Martonka - ZŠ J.A.Komenského Sereď - II. kategória - postup
Melánia Sásiková - ZŠ J.A.Komenského Sereď - II. kategória - postup
Karolína Drábiková - ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava - III. kategória - postup
Karolína Drábiková - ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava - III. kategória - postup
Lucia Paulusová - ZŠ, Štefánikova ul. Galanta - III. kategória - postup
Sabina Hrončeková - ZŠ J. Jesenského Jesenské - II. kategória - postup
Sebők Donát - MŠ s VJM – Óvoda Tešedíkovo
Nathalie Darázsová - MŠ s VJM – Óvoda Tešedíkovo
Juliana Dzurová - ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava
Sofia Sláviková - ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava
Hana Vohláriková - ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava
Zuzana Šáriková - ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava
Patrícia Czuczová - ZŠ, Štefánikova ul. Galanta
Bianka Poláková - ZŠ, Štefánikova ul. Galanta
Tiffani Jaslovská - ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava
Noemi Poláčková - ZŠ J.A.Komenského Sereď
Jasmina Valkyová - ZŠ J.A.Komenského Sereď
Šarlota Starečková - ZŠ J.A.Komenského Sereď
Liliana Nagyová - ZŠ J.A.Komenského Sereď

Nežná revolúcia

Galéria umenia