Galantské osvetové stredisko uskutočnilo v dňoch 7. októbra až 5. decembra 2022 autorskú výstavu diel Mariána Klačana, člena Klubu výtvarníkov Galantská paleta.
Výstava diel Mariána Klačana


Autorská výstava obrazov
Mariána Klačana v Galante

 

 

V galerijných priestoroch Renesančného kaštieľa v Galante sa v dňoch 7. októbra až 5. decembra 2022 uskutočňuje autorská výstavy diel člena Klubu výtvarníkov Galantská paleta Mariána Klačana  z Topoľnice v okrese Galanta. Výstavu organizačne zabezpečilo Galantské osvetové stredisko, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja.

Výtvarník Marián Klačan začal s maľovaním po roku 1989. Je samoukom a maľovaniu sa venuje vo svojom voľnom čase. Dominantou jeho diel sú krajinárske vidiecke scenérie a taktiež historické pamiatky – hrady, kostoly a kaštiele zachytené technikou olejomaľby a tempery. Inšpiráciou v tvorbe sú pre Mariána Klačana čiernobiele predlohy, ktoré mu poskytujú dostatok možností na subjektívne farebné dotváranie obrazov. Autor vo svojich dielach vyjadruje úctu a obdiv k historickým pamätihodnostiam a zároveň do obrazov kóduje istú dávku nostalgie za minulými dobami.

 

 

Prvú veľkú výstavnú prezentáciu svojej tvorby absolvoval Marián Klačan v roku 2005 v Galante, kde mu spoločnosť robil rezbár Zoltán Zilizi v Tešedíkova. V rokoch 2006 a 2010 uskutočnil autorské výstavy v domácom prostredí v Topoľnici a v roku 2008 absolvoval úspešnú výstavnú prezentáciu v Inovatechu v Sládkovičove. Jeho výtvarná tvorba bola súčasťou viacerých reprezentatívnych kolekcií diel členov klubu výtvarníkov v rámci výstav pod názvom Galantská paleta v priestoroch Renesančného kaštieľa v Galante.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nežná revolúcia

Galéria umenia