Dňa 14. novembra 2011 sa konala vo Výstavnej sieni Istvána Tallósa Prohászku v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Šamoríne vernisáž výstavy diel Evy Králikovej - Tóthovej, členky Klubu výtvarníkov Galantská paleta pri Galantskom osvetovom stredisku.
Výstava obrazov Evy Králikovej - Tóthovej v Šamoríne

Eva Králiková - Tótová sa narodila v Bratislave, časť detstva prežila s rodičmi v Budapešti a od roku 1944 sa stala jej domovom Galanta. Vyštudovala Strednú školu umeleckého priemyslu v Bratislave a stála pri zrode výtvarného odboru Základnej umeleckej školy v Galante.

Prezentovaná výstava bola tematicky zameraná na najobľúbenejšie autorkine motívy, a to je príroda ako celok a detaily z nej. Nádherné zátišia zelene, stromy a hlavne kvety sú pre autorku inšpirujúce už dávno. Je všeobecne uznávanou pravdou, že maľovanie prináša silné duchovné uspokojenie a pocit pohody, ktorý je možné len ťažko vyjadriť slovami. Ale medzi žánrovým maľovaním existuje jedno, ktoré vzbudzuje v človeku pocit optimizmu a radosti, a to je maľovanie kvetov. Kvety kvitnúce počas meniacich sa ročných období sú neustálym zdrojom obdivu Evy Králikovej - Tóthovej. Snaží sa zachytiť nielen fascinujúcu farebnosť kvetov, ale aj celkovú atmosféru zátišia. Pre skoršiu tvorbu autorky je typická záľuba v jemných odtieňoch farieb, kolekcia najnovších olejomalieb prináša odvážny plný farebný kontrast. Kompozície  z  kvetov i zátišia sú podané technikou oleja, akvarelu a pastelov.

Autorka  sa pomocou svojich obrazov snaží komunikovať s okolitým  svetom a  je rada, keď v návštevníkovi  nájde  partnera,  hoci aj  na krátky dialóg.  Forma jej  umeleckého zobrazovania je divákovi  blízka, jasná a zrozumiteľná.

 Z podnetu autorky  vznikli dve výstavy v netradičných priestoroch galantskej nemocnice, pretože sama prežila za posledné roky nemálo času v nemocniciach. Týmto chcela vyjadriť vďaku lekárom a pacientom dopriať chvíľu na prežitie radosti. Nakoľko počet milovníkov umenia a počet priateľov autorky je rozvetvený, jej obrazy  sa  nachádzajú tak v USA, Belgicku, Maďarsku ako i na Slovensku.

Eva Králiková – Tóthová je autorkou s poetickou dušou, je obdivovateľkou krásna, ktoré nachádza v prírode naokolo a v kvetoch. Má dar ich zachytiť na svojich obrazoch a prostredníctvom svojho umenia ponúknuť divákovi.

Realizovanou výstavou chceli organizátori Mestské kultúrne stredisko v Šamoríne
a Galantské osvetové stredisko ponúknuť obyvateľom Šamorína možnosť nazrieť do umeleckého sveta výnimočnej výtvarníčky Evy Králikovej - Tóthovej a poukázať na osobitosti človeka, ktorý zo svojej  tvorivosti dokáže čerpať  životnú energiu.

Nežná revolúcia

Galéria umenia